Για εργοδότες
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Project & Design Engineer
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
ΑθήναΤοποθεσία
Αθήνα
πριν ένα μήνα
Ημ. ανάρτησης
πριν ένα μήνα
ΜηχανικοίΚατηγορία θέσης
Μηχανικοί

H εταιρεία FREDDO A.E., επίσημος αντιπρόσωπος του Epta Group στην Ελλάδα και τη Κύπρο, που δραστηριοποιείται στον χώρο της επαγγελματικής ψύξης αναζητά Μηχανολόγους Μηχανικούς για να πλαισιώσουν το Τεχνικό Τμήμα  της εταιρείας:

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΤΤ-01

Κύρια Αντικείμενα Θέσης

 • Εκπόνηση ψυκτικών και ηλεκτρολογικών μελετών
 • Σύνταξη και συντήρηση τεχνικών φακέλων
 • Διαχείριση και συντονισμός έργων
 • Διασφάλιση επίτευξης στόχων σχετικούς με τη διαχείριση έργων
 • Εφαρμογή κι εκτέλεση εταιρικών πολιτικών που αναφέρονται στις τεχνικές διαδικασίες και τα θέματα ασφαλείας κατά την υλοποίηση των έργων
 • Τήρηση νομιμοποιητικών εγγράφων που απαιτούνται στην εκτέλεση των έργων
 • Σύνταξη τεχνικών αναφορών για θέματα ποιότητας και βελτίωσης της αξιοπιστίας των προϊόντων που ενδεχομένως προκύψουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων
 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστημάτων απομακρυσμένης παρακολούθησης ψυκτικού εξοπλισμού
 • Παραμετροποίηση και εκκίνηση κεντρικών ψυκτικών συστημάτων

 

 

Προσόντα

 • Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού από σχολή  Α.Ε.Ι  ή  Τ.Ε.Ι
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση χρήσης προγράμματος  AutoCAD
 • Άριστη γνώση Η/Υ
 • Δυνατότητα σύνταξης λεπτομερών τεχνικών αναφορών
 • Οργάνωση και μεθοδικότητα
 • Υπευθυνότητα
 • Διάθεση για συνεργασία ως μέλος ομάδας προς την επίτευξη κοινών στόχων
 • Δυνατότητα ταξιδιών εκτός Αθηνών

 

Τα παρακάτω θα ληφθούν θετικά υπόψιν

 • Πρότερη εργασιακή εμπειρία στο χώρο της Ψύξης/Κλιματισμού
 • Πρότερη εμπειρία στην εκπόνηση ψυκτικών μελετών
 • Γνώση της Ιταλικής Γλώσσας

Για τους άνδρες υποψηφίους: Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις .

 

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Project & Design Engineer
Αθήνα
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση