Για εργοδότες
Μηχανικός Τεχνικών έργων & Προμηθειών
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
πριν ένα μήνα
Ημ. ανάρτησης
πριν ένα μήνα
ΜηχανικοίΚατηγορία θέσης
Μηχανικοί

Στον Όμιλο Εταιριών ΕΛΓΕΚΑ θέλουμε να ενισχύσουμε το τμήμα Προμηθειών & Real Estate με μια νέα πρόσληψη. Για το λόγο αυτό ψάχνουμε ένα άτομο για τη θέση του/της  Μηχανικού Τεχνικών Έργων & Προμηθειών για την εξυπηρέτηση και υποστήριξητων εντολών αγοράς σε  εταιρίες του Ομίλου με βάση τις επιχειρησιακές ανάγκες σε τεχνικά έργα.

Βασικά καθήκοντα & αρμοδιότητες

 • Διαχείριση τεχνικών έργων και ad-hoc αιτημάτων. Υποστήριξη σε όλο το φάσμα της υλοποίησης, προϋπολογισμό, κατανομή  πόρων, σχεδιασμό, οργάνωση και τον συντονισμό τεχνικών έργων.
 • Συμμετοχή στην αξιολόγηση για τη διαχείριση κινδύνου και την ανάπτυξη - εφαρμογή σχεδίων αποκατάστασης.
 • Τήρηση διαδικασιών σύμφωνα με τα πρότυπα και τις απαιτήσεις της εταιρείας.
 • Διαχείριση προμηθειών για τακτικές και ad hoc τεχνικές δραστηριότητες.
 • Σύνταξη, συντονισμός και παρακολούθηση συμβάσεων προμηθευτών.
 • Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων παράδοσης, ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων.
 • Διαχείριση σχέσεων με συνεργάτες / προμηθευτές.
 • Επιθεώρηση και έλεγχος, σε τακτά διαστήματα, για τον προσδιορισμό ανάγκης επισκευών ή ανακαινίσεων κτιριακών εγκαταστάσεων.
 • Συντονισμός και επίβλεψη εγκαταστάσεων και συντήρησης του εξοπλισμού.
 • Ανάπτυξη και διαχείριση εγχειριδίων διαδικασιών συντήρησης και ασφάλειας.
 • Διασφάλιση συμμόρφωσης με τους νομοθετικούς κανονισμούς για τα πρότυπα πυρκαγιάς, υγιεινής και ασφάλειας.

Δεξιότητες

 • Κατανόηση τεχνικών συστημάτων και διαδικασιών.
 • Ικανότητα στην τεχνική τεκμηρίωση και αναφορά.
 • Προσαρμοστικότητα και ευελιξία σε ένα δυναμικό τεχνικό περιβάλλον.
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια και ισχυρές οργανωτικές ικανότητες.
 • Ισχυρές αναλυτικές ικανότητες και δεξιότητες λήψης αποφάσεων.
 • Αποτελεσματική επίλυση συγκρούσεων και ικανότητα διαπραγμάτευσης.
 • Συνεχής μάθηση και προληπτική στάση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ τεχνικής κατεύθυνσης
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ, MS-Office, AutoCAD
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Η προϋπηρεσία σε διαχείριση τεχνικών έργων και προμηθειών θα εκτιμηθεί
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 1-3 χρόνια και ιδιαίτερα σε βιομηχανικό περιβάλλον

Παροχές

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Συνεχής εκπαίδευση & ευκαιρίες εξέλιξης
 • Ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης Υγείας και Ζωής
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Μηχανικός Τεχνικών έργων & Προμηθειών
Αχαρνές
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση