Για εργοδότες
Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάτης - ΠΑΤΡΑ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
ΠάτραΤοποθεσία
Πάτρα
πριν 2 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 2 μήνες
ΜηχανικοίΚατηγορία θέσης
Μηχανικοί

Διεύθυνση Συστημάτων Ασφαλείας και Υποδομών, Τόπος απασχόλησης: Πάτρα  

Σύντομη περιγραφή καθηκόντων: Εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης και ασθενών ρευμάτων.

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πτυχίο ηλεκτρολογικής κατεύθυνσης

Επιθυμητά προσόντα:

  • Εμπειρία 2 ετών σε εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

  • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Μεθοδικότητα και συνέπεια
  • Ομαδικότητα και συνεργασία
  • Ικανότητα διάγνωσης, ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων

Η εταιρία προσφέρει:

  • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
  • Προοπτικές εξέλιξης
  • Συνεχή εκπαίδευση
  • Πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάτης - ΠΑΤΡΑ
Πάτρα
πριν 2 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση