Για εργοδότες
Πολιτικό, Αρχιτέκτονα, Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο μηχανικό
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. (www.exyppsamaras.gr) με την ιδιότητά της ως ΕΞΥΠΠ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα Υγείας, Ασφάλειας, Ποιότητας & Περιβάλλοντος, συμμετέχοντας στα μεγαλύτερα κατασκευαστικά έργα της Ελλάδας.

Στα πλαίσια της συνεχούς της ανάπτυξης, ζητεί να εντάξει στο δυναμικό της για πλήρη απασχόληση:

Πολιτικό, Αρχιτέκτονα, Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο μηχανικό για τη θέση Μηχανικού Ασφάλειας, σε κατασκευαστικά έργα στις περιοχές Σχηματαρίου & Οινοφύτων του νομού Βοιωτίας.

Τα βασικά καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν:

 • την επίβλεψη εφαρμογής των κανόνων Ασφάλειας & Υγείας στο πεδίο του έργου
 • την επί τόπου επιθεώρηση των θέσεων εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας της εργασίας και την αναφορά οποιασδήποτε παράλειψης των μέτρων υγείας και ασφάλειας
 • την πρόταση μέτρων και λύσεων σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας και την παρακολούθηση εφαρμογής και λήψεως αυτών
 • την επίβλεψη εφαρμογής και ορθής χρήσης των μέσων ατομικής προστασίας
 • τη συμμετοχή στα προγράμματα εκπαιδεύσεων ασφάλειας & υγείας
 •  τη συμμετοχή στα safety meetings

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Να έχουν παρέλθει τουλάχιστον 2 έτη από την κτήση του πτυχίου για ΑΕΙ και αντίστοιχα 5 για ΤΕΙ
 • Να διαθέτουν εργασιακή εμπειρία σε κατασκευαστικά έργα
 • Να διαθέτουν εργασιακή εμπειρία στους ανωτέρω τομείς
 • Απαραίτητη πολύ καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ
 • Να είναι κάτοχοι ΙΧ
 • Η οργανωτικότητα, η εργατικότητα, η ικανότητα ενασχόλησης με διαφορετικά αντικείμενα, οι επικοινωνιακές δεξιότητες και η δυνατότητα λήψης αποφάσεων είναι απαραίτητα στοιχεία πλήρωσης της συγκεκριμένης θέσης

Παροχές:

 • Εξαιρετικά ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών
 • Συνεχής ενημέρωση, εκπαίδευση και καθοδήγηση
 • Συνεχής υποστήριξη από το τμήμα τεχνικών έργων της εταιρείας

Αποστολή βιογραφικών με αναφορά σε κωδ. θέσης ΤΑ094

Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Πολιτικό, Αρχιτέκτονα, Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο μηχανικό
Οινόφυτα
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση