Για εργοδότες
General Safety Specialist
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
Company logo - click to visit company page
2001-30000
Τουρισμός / Ξενοδοχεία
πριν ένα μήνα
Ημ. ανάρτησης
πριν ένα μήνα
ΜηχανικοίΚατηγορία θέσης
Μηχανικοί

Your main purpose

Safety Program Development and Regulatory Compliance: Develop and maintain safety policies, procedures, and guidelines, ensuring alignment and compliance with state and regulatory standards.

Training and Education: Conduct comprehensive safety training for employees, including the development of training materials and tracking of employee participation.

Inspection and Audits: Perform regular safety inspections and audits, and collaborate with department heads to address safety deficiencies.

Incident Management: Investigate and report safety incidents, analyzing root causes to develop corrective and preventive action plans.

Emergency Response and Communication: Develop and maintain emergency response plans, conduct drills, and foster a culture of safety through effective communication across the organization.

Continuous Improvement and Vendor Management: Identify areas for safety improvements, implement corrective measures, and ensure vendor and contractor compliance with safety standards.

What will you bring?

  • A Bachelor’s or Master's degree in Science, Engineering, or a related field.
  • 3-5 years of experience in a similar role, preferably in the luxury, tourism, or hospitality sector.
  • Excellent computer literacy, including proficiency in Microsoft Office.
  • Solution-oriented and proactive personality with the ability to travel when needed.
  • Strong project, time management, and communication skills.
  • Superior command of English, both in written and verbal forms.
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
General Safety Specialist
Κασσάνδρα
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση