Για εργοδότες
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
ΦέρεςΤοποθεσία
Φέρες
πριν ένα μήνα
Ημ. ανάρτησης
πριν ένα μήνα
ΜηχανικοίΚατηγορία θέσης
Μηχανικοί

Αντικείμενο Εργασίας:

  • Αποκατάσταση βλαβών των μηχανημάτων και εγκαταστάσεων του εργοστασίου
  • Πραγματοποίηση προληπτικών ελέγχων στον εξοπλισμό του εργοστασίου
  • Καθημερινή επιθεώρηση εγκαταστάσεων και εκτέλεση των εργασιών παραγωγής
  • Εντοπισμός προβλημάτων σε θέματα ορθής λειτουργίας των συστημάτων και αποκατάσταση βλαβών
  • Τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στον τομέα αρμοδιότητάς του
  • Εντοπισμός ελλείψεων ανταλλακτικών και αναλώσιμων σύμφωνα με τις διαδικασίες της εταιρίας
  • Άμεση συνεργασία με όλα τα τμήματα του Εργοστασίου
Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Φέρες
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση