Για εργοδότες
Μηχανολόγος Μηχανικός ως Τεχνικός Ασφαλείας
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
πριν ένα μήνα
Ημ. ανάρτησης
πριν ένα μήνα
ΜηχανικοίΚατηγορία θέσης
Μηχανικοί

Η ΜΕΤΑΛΚΑΤ ΑΕ  εταιρεία κατασκευών, εγκαταστάσεων και συντηρήσεων μηχανημάτων στη βαριά βιομηχανία αναζητεί να εντάξει στο δυναμικό της :
Μηχανολόγο Μηχανικό για τη θέση του Τεχνικού Ασφαλείας


Τρόπος απασχόλησης : πλήρής

Τοποθεσία: έργα σε: Κορινθία & Αττική

 

Τα βασικά καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν

 • Παρακολούθηση και βελτίωση υφισταμένων διαδικασιών ασφαλείας.
 • Επίβλεψη εφαρμογής των κανόνων Ασφάλειας & Υγείας στο πεδίο του κάθε έργου.
 • Διενέργεια μελετών εκτίμησης κινδύνου (Risk Assessments) στο εργοστάσιο και τα έργα.
 • Οργάνωση και πραγματοποίηση εκπαιδεύσεων Α. & Υ. στο προσωπικό της εταιρείας.
 • Οργάνωση και διατήρηση αρχείων με εκπαιδεύσεις Α. & Υ. του προσωπικού.
 • Παρακολούθηση, συντήρηση και βελτιστοποίηση συστήματος ISO 45001 και πραγματοποίηση εσωτερικών επιθεωρήσεων.
 • Πραγματοποίηση συναντήσεων Ασφαλείας με το προσωπικό των εκάστοτε τμημάτων.

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Να έχουν παρέλθει τουλάχιστον 2 έτη από την κτήση του πτυχίου για ΑΕΙ και αντίστοιχα 5 για ΤΕΙ
 • Εργασιακή εμπειρία σε βιομηχανικό και κατασκευαστικό πεδίο
 • Πολύ καλή χρήση Αγγλικών και Η/Υ

 

Παροχές:

 • Αυτοκίνητο και έξοδα μετακίνησης
 • Ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός ως Τεχνικός Ασφαλείας
Σχηματάρι
πριν ένα μήνα
Με μεγάλη εμπειρία
Πλήρης απασχόληση