Για εργοδότες
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Βασικές υπευθυνότητες της θέσης είναι η προληπτική και διορθωτική ηλεκτρολογική συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού, η διάγνωση και επίλυση προβλημάτων βιομηχανικού αυτοματισμού και εν γένει η τεχνική υποστήριξη της παραγωγής με άμεση επίλυση τυχόν προβλημάτων. Επίσης, θα έχει την δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρολογικό σχεδιασμό και υλοποίηση εγκαταστάσεων νέων γραμμών παραγωγής στα εργοστάσια της ΠΚ στην Ελλάδα και  στο εξωτερικό.

 Απαραίτητα προσόντα της θέσης είναι:

  • Πτυχίο (ΤΕΙ, ΤΕΕ ή ΤΕΣ) στον κλάδο της Ηλεκτρολογίας ή Βιομηχανικού αυτοματισμού.
  • Τουλάχιστον 1+ έτος προηγούμενης εμπειρίας στην τεχνική υποστήριξη βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
  • Γνώση Η/Υ (windows, office 365)
  • Έφεση και εξοικείωση σε συστήματα Βιομηχανικού αυτοματισμού.
  • Γνώση Αγγλικής γλώσσας και σχετικής τεχνικής ορολογίας.
  • Ικανότητα ανάληψης project και περάτωσης τους σε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα.
  • Μεθοδικότητα, υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν αναλυτικό βιογραφικό στο careers@plastikakritis.com.

Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Νέα Αλικαρνασσός
πριν 2 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση