Για εργοδότες
Εργοδηγός Οπτικών Ινών Α Φάση
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
πριν ένα μήνα
Ημ. ανάρτησης
πριν ένα μήνα
ΜηχανικοίΚατηγορία θέσης
Μηχανικοί

Αναζητούμε ένα δυναμικό υποψήφιο για τη θέση του Εργοδηγού, για να ενταχθεί στην ομάδα μας, για έργα εγκατάστασης οπτικών ινών Α Φάσης στην Αττική. 

Αρμοδιότητες
- Οργάνωση και έλεγχος των εργασιών εκσκαφής και εγκατάστασης λαμβάνοντας οδηγίες & καθοδήγηση από τον Υπεύθυνο Έργου
- Καθημερινή επίβλεψη και συντονισμός του του εργατοτεχνικού προσωπικού, των χειριστών μηχανημάτων και των συνεργείων 
- Έλεγχος υλικών-προμηθειών
- Έλεγχος τήρησης μέτρων ασφαλείας
- Ανάθεση αρμοδιοτήτων και καθορισμός των προγραμμάτων εργασιών/ βαρδιών
- Προγραμματισμός & τήρηση του Χρονοδιαγράμματος των εργασιών της αρμοδιότητάς του
- Ενημέρωση του Υπεύθυνου Έργου για την εξέλιξη των εργασιών και συμμετοχή στις καθημερινές/εβδομαδιαίες συναντήσεις

Απαιτούμενα Προσόντα
- Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ΤΕΙ ή Τεχνικής Σχολής ανάλογης ειδικότητας
- 3ετή τουλάχιστον εμπειρία ως εργοδηγός κατά προτίμηση σε έργα εγκατάστασης οπτικών ινών Α Φάσης 
- Κατανόηση τοπογραφικών σχεδίων και τεχνικών σχεδίων και προδιαγραφών
- Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας συνεκτιμάται
- Καλή Γνώση Η/Υ (AutoCAD, MS Office) συνεκτιμάται
- Άριστες ικανότητες επικοινωνίας με το τεχνικό προσωπικό
- Οργανωτικότητα και μεθοδικότητα στην εκτέλεση των καθημερινών εργασιών
- Προσαρμοστικότητα και ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων & πρωτοβουλιών
- Εργασία υπό πίεση και τήρηση αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων

Η εταιρεία προσφέρει
- Σύμβαση αορίστου χρόνου
- Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
- Συμμετοχή σε Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο
- Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης σε έναν ισχυρό Όμιλο εταιρειών

Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Εργοδηγός Οπτικών Ινών Α Φάση
Γέρακας
πριν ένα μήνα
Με μεγάλη εμπειρία
Πλήρης απασχόληση