Για εργοδότες
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΥΛΛΟΥ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Η εταιρία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ με έδρα την ΒΙΠΕ Ηρακλείου επιθυμεί να προσλάβει απόφοιτο ΤΕΙ ή ΙΕΚ ή σχολής ΟΑΕΔ με ειδικότητα Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου ή σχετικού πεδίου.    

Βασικές υπευθυνότητες της θέσης είναι η υποστήριξη της λειτουργίας των γραμμών παραγωγής της βάρδιας, η πρωτοβάθμια επίλυση τεχνικών προβλημάτων και ο χειρισμός ειδικών μηχανημάτων. 

Το ωράριο εργασίας είναι 8ωρο σε κυλιόμενες βάρδιες (πρωί, απόγευμα, νύχτα). 

Επιθυμητά προσόντα και δεξιότητες της θέσης είναι: 

  1. Καλή γνώση Αγγλικής και σχετικής τεχνικής ορολογίας, 
  1. Χρήση Η/Υ: MS OFFICE, OUTLOOK 
  1. Σημασία στην υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας 
  1. Ομαδικό πνεύμα στην εργασία 
  1. Ανάληψη καθηκόντων/ πρωτοβουλιών ώστε να επιλύονται προβλήματα και θέματα 
  1. Οργανωτικότητα 
  1. Έμφαση στην λεπτομέρεια  
Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΥΛΛΟΥ
Νέα Αλικαρνασσός
πριν 3 μήνες
Χωρίς προϋπηρεσία / Χωρίς εμπειρία
Πλήρης απασχόληση