Για εργοδότες
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
πριν 3 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 3 μήνες
ΜηχανικοίΚατηγορία θέσης
Μηχανικοί

Η εταιρεία ΤΕΧΑΝ Α.Β.Ε.Ε.

επιθυμεί να προσλάβει:  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ πλήρους απασχόλησης για την περιοχή της Αθήνας

 

                                            Κύριες Αρμοδιότητες:

 

 • Πλήρης Υποστήριξη της εύρυθμης λειτουργίας μηχανημάτων ανακύκλωσης.
 • Αποκατάσταση ηλεκτρολογικών βλαβών του εξοπλισμού.
 • Χειρισμός Η/Υ επίβλεψης αυτοματισμών
 • Διαχείριση (Software) προβλημάτων στον Η/Υ 
 • Συμμετοχή στις εργασίες προληπτικής συντήρησης, βελτιώσεων και τροποποιήσεων του μηχανολογικού-ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση νέων εξοπλισμών.

                               

Απαραίτητα Προσόντα/ Δεξιότητες:

 

 • Πτυχιούχος ΤΕΙ / ΙΕΚ /ΕΠΑΛ:  Ηλεκτρολόγου ,  Ηλεκτρονικού  ​
 • Πολύ καλή γνώση συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
 • Ικανότητα χρήσης ηλεκτρικών και χειροκίνητων εργαλείων.
 • Πολύ καλή χρήση Η/Υ
 • Βασικές γνώσεις αυτοματισμού 
 • Επιθυμητή  προϋπηρεσία σε Βιομηχανικές Μονάδες
 • Γνώση Αγγλικών

 

 

 

 

            

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
Παλλήνη
πριν 3 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση