Για εργοδότες
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
-
πριν 4 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 4 μήνες
ΜηχανικοίΚατηγορία θέσης
Μηχανικοί

Μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία με έδρα την Θεσσαλονίκη αναζητά για μόνιμη συνεργασία:                     

                                              Επιβλέπων Μηχανικό

 

Αρμοδιότητες

 • Επίβλεψη ποιότητας των εργασιών
 • Καταγραφή του ημερολογίου εργοταξίου
 • Συντονισμός υπεργολάβων και εσωτερικών συνεργείων
 • Σχεδιασμός και τήρηση χρονοδιαγράμματος εργασιών
 • Επικοινωνία με τα συμβαλλόμενα μέρη του έργου

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. αντίστοιχης ειδικότητας (Πολιτικών Μηχανικών,Δομικών έργων, Αυτοματισμού, Βιομηχανικού Σχεδιασμού, Παραγωγής κλπ)
 • Τουλάχιστον 3ετη προϋπηρεσία σε τεχνική ή κατασκευαστική εταιρεία
 • Γνώση κατασκευής οικοδομικών έργων
 • Επιθυμητή γνώση AUTOCAD και άριστη γνώση MS
 • Εμπειρία σε επιμετρήσεις, κοστολόγηση και project management θα αξιολογηθεί θετικά.
 • Γνώση Αγγλικών και Η/Υ
 • Οργανωτική ικανότητα, συνέπεια, υπευθυνότητα
 • Δίπλωμα Οδήγησης

Η εταιρεία παρέχει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Έξοδα κίνησης 
 • Συνεχή εκπαίδευση
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
-
Θεσσαλονίκη
πριν 4 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση