Για εργοδότες
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
πριν 4 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 4 μήνες
ΜηχανικοίΚατηγορία θέσης
Μηχανικοί

Ο Όμιλος Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία ΑΕΒΕ που εδρεύει στην Αττική και ασχολείται και με την παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ζητά  για την περιοχή της Αττικής για πλήρη απασχόληση στον κλάδο των ΑΠΕ Μηχανικούς.

 

Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού (Ελληνικού ή ξένου Πανεπιστημίου αναγνωρισμένου)

Άριστη γνώση Αγγλικών

Άριστη γνώση MS Office, AutoCAD

Δυνατότητα μετακινήσεων εντός Ελλάδος

Εμπειρία σε εγκαταστάσεις ΑΠΕ

 

Επιθυμητά προσόντα που θα ληφθούν σοβαρά υπ’όψιν:

Γνώση προγραμμάτων σχεδιασμού Φ/Β συστημάτων

Μεταπτυχιακός τίτλος στις ΑΠΕ

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχο αντικείμενο

Εμπειρία σε ενεργειακές μελέτες

Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

 

Παροχές:

Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών

Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

Άριστο περιβάλλον εργασίας

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Αχαρνές
πριν 4 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση