Για εργοδότες
Κωδ:ΤΑ075.
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. με την ιδιότητά της ως ΕΞΥΠΠ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα Υγείας, Ασφάλειας, Ποιότητας & Περιβάλλοντος, συμμετέχοντας στα μεγαλύτερα κατασκευαστικά έργα της Ελλάδας.

Στα πλαίσια της συνεχούς της ανάπτυξης, ζητεί να εντάξει στο δυναμικό της:

Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό  για τη θέση Τεχνικού Ασφαλείας σε κατασκευαστικό έργο στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Τα βασικά καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν:


 • την επίβλεψη εφαρμογής των κανόνων Ασφάλειας & Υγείας στο πεδίο του έργου
  • την επί τόπου επιθεώρηση των θέσεων εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας της εργασίας και την αναφορά οποιασδήποτε παράλειψης των μέτρων υγείας και ασφάλειας
  • τη συμμετοχή στα προγράμματα εκπαιδεύσεων ασφάλειας & υγείας

Προσόντα:

 • Να έχουν παρέλθει τουλάχιστον 2 έτη από την κτήση του πτυχίου για αποφοίτους ΑΕΙ και αντίστοιχα 5 για ΤΕΙ
  • Επιθυμητή εμπειρία σε κατασκευαστικά έργα.
  • Απαραίτητη πολύ καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ
  • Να είναι κάτοχοι ΙΧ
  • Οργανωτικότητα
  • Εργατικότητα
  • Ικανότητα ενασχόλησης με διαφορετικά αντικείμενα.
  • Επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Δυνατότητα λήψης αποφάσεων

Παροχές:

 • Εξαιρετικά ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών
  • Συνεχής ενημέρωση, εκπαίδευση και καθοδήγηση
  • Συνεχής υποστήριξη από το τμήμα τεχνικών έργων της εταιρείας
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Ασπρόπυργος
πριν 4 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Συμβόλαιο / Ελεύθερος επαγγελματίας / Αυτοαπασχολούμενος/η