Για εργοδότες
Το kariera.gr είναι πλέον μέλος τουkariera.groupομίλου εταιρειών μάθε περισσότερα
Site Engineer
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Ο όμιλος εταιριών ΟΛΥΜΠΙΟΣ ιδρύθηκε το 1997 και δραστηριοποιείται στον τομέα διαχείρισης υδατικών πόρων και δικτύων. Εισάγει και εμπορεύεται μεγάλο εύρος Η/Μ εξοπλισμού, ενώ αναλαμβάνει και έργα εγκατάστασης, τηλεμετρίας, παρακολούθησης & τηλε-ελέγχου. Η εταιρία κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά στους τομείς δραστηριοποίησής της.

 

Aναζητούμε Site Engineers με σκοπό την διασφάλιση αποτελεσματικής εκτέλεσης των έργων σύμφωνα με τα ποιοτικά standards της εταιρίας και στο πλαίσιο των προγραμματισμένων χρονοδιαγραμμάτων και προϋπολογισμού.

 

Κύρια Καθήκοντα / Εμπειρία:

 • Διαχείριση και υλοποίηση έργων στο πεδίο σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις, προδιαγραφές και προϋπολογισμό
 • Συντονισμός και διασφάλιση διαθεσιμότητας απαραίτητου εξοπλισμού και υλικών για την εκτέλεση των έργων
 • Σύνταξη των απαραίτητων εγγράφων- μελετών εφαρμογής, πιστοποιήσεων, λογαριασμών κλπ.
 • Συμμετοχή στην επιλογή υπεργολάβων, συντονισμός και παρακολούθηση των εργασιών τους στο πεδίο και αξιολόγηση αυτών σύμφωνα με τις διαδικασίες της εταιρίας
 • Συντονισμός και ορθολογική διάθεση των απαραίτητων εσωτερικών και εξωτερικών πόρων για την αποτελεσματική υλοποίηση των έργων
 • Σύνταξη τακτικών εκθέσεων αναφοράς πορείας των έργων καθώς και περιοδικών εκθέσεων απολογισμού
 • Συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα και εταιρίες του ομίλου για τον συντονισμό εκτέλεσης των έργων στο πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων,  χρονοδιαγραμμάτων και προϋπολογισμού
 • Επικοινωνία με πελάτες και φορείς όπου απαιτείται
 • Εμπειρία στην διαχείριση έργων με εφαρμογή μεθοδολογίας project management

Απαιτήσεις :

 • Δυνατότητα ταξιδιών

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία ως project engineer τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχο κλάδο
 • Πτυχίο ΑΕΙ τεχνικής κατεύθυνσης
 • Πολύ καλή γνώση συστημάτων ERP και H/Y
 • Γνώση προγραμμάτων σχεδιασμού
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (προφορικό & γραπτό επίπεδο)

Δεξιότητες:

 • Επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις
 • Οργανωτικές ικανότητες, μεθοδικότητα
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και αποτελεσματικότητα
 • Ανθεκτικότητα και ικανότητα απόδοσης υπό πίεση
 • Αναλυτική ικανότητα και ευχέρεια με την επεξεργασία πληροφοριών
 • Ομαδικότητα και συνεργασία
 • Προθυμία για εκμάθηση και συνεχή βελτίωση
 • Project Management και ικανότητα συντονισμού και επίβλεψης συνεργατών

Οι ενδιαφερόμενοι που απαραιτήτως πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα 

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Site Engineer
Αγία Παρασκευή
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση