Για εργοδότες
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ- ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΠΟΥΡΤΖΙ) ΧΑΛΚΙΔΟΣ (ΚΩΔ: 612)
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
πριν 3 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 3 μήνες
ΕκπαίδευσηΚατηγορία θέσης
Εκπαίδευση

Το Χαμόγελο του Παιδιού αναζητά κατάλληλο υποψήφιο/υποψήφια, για να καλύψει τη θέση του Εκπαιδευτικού για πλήρη απασχόληση σε χώρο ημερήσιας φροντίδας παιδιών στην περιοχή του Αγίου Νικόλαου (Μπούρτζι) Χαλκίδος.

Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες

· Εκπονεί ατομικό πρόγραμμα μελέτης των παιδιών

· Προετοιμάζει τα παιδιά στα μαθήματα τους, σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα του σχολείου και οργανώνει τον τρόπο μελέτης

· Εκτιμά για ύπαρξη μαθησιακών δυσκολιών και προχωρά στις κατάλληλες ενέργειες για τη διάγνωση και την αντιμετώπισή τους

· Μεριμνά για τα σχολικά είδη των παιδιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα της Ημερήσιας Φροντίδας

· Πραγματοποιεί συναντήσεις με τους γονείς όπου τους ενημερώνει για την πρόοδο και τη συμπεριφορά των παιδιών τους

· Αναπτύσσει στενή συνεργασία με τους φορείς εκπαίδευσης των παιδιών και προβαίνει σε ενημερωτικές επισκέψεις μαζί με τους γονείς

· Συνδιοργανώνει και συμβάλλει μαζί με το υπόλοιπο προσωπικό της Ημερήσιας Φροντίδας, στην ψυχαγωγία των παιδιών με δραστηριότητες πολιτιστικού & περιβαλλοντικού περιεχομένου

· Συμμετέχει στις ομαδικές συναντήσεις του προσωπικού

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

· Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής δημοτικής εκπαίδευσης φιλοσοφίας – φιλολογίας

· Διδακτική προϋπηρεσία σε παιδιά και εφήβους- τουλάχιστον 2 έτη

· Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών

· Άδεια Οδήγησης- Κάτοχος Ι.Χ.

Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες

· Ικανότητα διαμόρφωσης σχέσεων ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα παιδιά

· Ανεπτυγμένη παιδαγωγική αντίληψη

· Υψηλή προσαρμοστικότητα

· Συναισθηματική ανθεκτικότητα

· Μεθοδικότητα

· Ικανότητα σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων

· Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ- ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΠΟΥΡΤΖΙ) ΧΑΛΚΙΔΟΣ (ΚΩΔ: 612)
Αγία Παρασκευή
πριν 3 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση