Για εργοδότες
Κωδ:ESHOP0424
E-shop - Back Office, B2B, Διαχείριση
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Η OPEROM TRADE αναζητά υπαλληλο για την εξυπηρέτηση πελατών και διαχείριση e-shop. 

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Εξυπηρέτηση πελατών
- Διαχείριση παραγγελιών
- Διαχείριση προϊόντων
- Καταχώρηση τιμολογίων

Προαπαιτούμενα προσόντα:

- Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση e-shop
Επιθυμητά προσόντα:
- Εμπειρία σε τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών
- Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
- Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

Παροχές:

- Άμεση έναρξη/πρόσληψη
- Πλήρους και μόνιμης (αορίστου χρόνου) απασχόλησης
- Πενθήμερη και 8ωρη εργασία
- Αποδοχές πλέον των βασικών
- Ευκαιρίες ανέλιξης

CVs στο cv.operom.com και στο email cv@operom.com

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
E-shop - Back Office, B2B, Διαχείριση
Αγία Παρασκευή
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση