Για εργοδότες
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Εισαγωγική ΑΕ ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών αναζητεί στέλεχος για το Τμήμα Εισαγωγών της εταιρείας
  
Προσόντα για την θέση:
Πτυχίο Α.Ε.Ι.
Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
Γνώση χειρισμού προγραμμάτων ERP
Άριστη γνώση Αγγλικών (προφορικά και γραπτά)
Θα ληφθεί υπόψιν πιθανή προϋπηρεσία σε τμήμα Εισαγωγών-Προμηθειών
 
Ενδεικτικές αρμοδιότητες:
Επικοινωνία με προμηθευτές Ελλάδας & εξωτερικού
Ενημέρωση τιμοκαταλόγων,αγορών,προμηθευτών
Έρευνα αγοράς για εύρεση νέων προμηθευτών και συμπλήρωση γκάμας νέων προϊόντων

Προσωπικά χαρακτηριστικά:
 Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 Ομαδικότητα και συνεργασία
 Αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση προβλημάτων

Η εταιρία προσφέρει:

 Δυνατότητες εξέλιξης
 Άριστο εργασιακό περιβάλλον

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
Αθήνα
πριν 5 μήνες
Χωρίς προϋπηρεσία / Χωρίς εμπειρία
Πλήρης απασχόληση