Για εργοδότες
Κωδ:FINANCE1
Financial Budgeting & Reporting Analyst
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
1-15
Ηλεκτρονικό εμπόριο

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα συμμετέχει ενεργά στην παραγωγή δημοσιονομικών εκθέσεων για να διασφαλίσει ότι ο οργανισμός λαμβάνει ορθές οικονομικές αποφάσεις. Αυτός ο ρόλος συνδυάζει τη στρατηγική σκέψη με την καθημερινή οικονομική διαχείριση και τις λογιστικές ευθύνες. Ο Financial Budgeting & Reporting Analyst θα συνεργάζεται στενά με την οργανωτική ηγεσία για την προετοιμασία εκθέσεων προϋπολογισμού και τη δημιουργία μακροπρόθεσμων οικονομικών σχεδίων. Επιπλέον, εντοπίζουν τομείς για πρωτοβουλίες εξοικονόμησης κόστους, έλεγχο δαπανών και συνολική βελτίωση της αποδοτικότητας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ή συναφούς κλάδου

Γνώση στο Microsoft Excel

Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Βασικές γνώσεις Λογιστικής

Γνώση επεξεργασίας μισθοδοσίας (θα εκτιμηθεί)

Σχετική εμπειρία στον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό του ετήσιου προϋπολογισμού, την πρόβλεψη και την ανάλυση αποκλίσεων από τον προϋπολογισμό

 

Βασικά καθήκοντα και ευθύνες:

Συμμετέχει στο σχεδιασμό αποτελεσματικών μοντέλων προϋπολογισμού για τμήματα και ολόκληρη την εταιρεία

Αναλύει διάφορες οικονομικές εκθέσεις και τις συγκρίνει με τον προϋπολογισμό

Παρακολουθεί τις υπάρχουσες εκθέσεις των πραγματικών και δημοσιονομικών αποτελεσμάτων σε συνδυασμό με τις επίσημες οικονομικές καταστάσεις

Βοηθά στην κατασκευή δημοσιονομικών σεναρίων σύμφωνα με τους τρέχοντες χρηματοοικονομικούς δείκτες

Συμμετέχει στην πρόβλεψη λειτουργικών εξόδων και δαπανών μισθοδοσίας

Ο ιδανικός υποψήφιος είναι ένα άτομο που:

Έχει έντονο αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και αφοσίωση στα αποτελέσματα

Διαθέτει άριστες διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες

Έχει άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και τηρεί το απόρρητο

Έχει αίσθηση της ομαδικότητας και της συνεργασίας με τους συναδέλφους

Έχει γνώσεις λειτουργίας και χειρισμού ERP

Μπορεί να λειτουργήσει υπό πίεση

Είναι προσανατολισμένος στο στόχο

Έχει την ικανότητα να παίρνει πρωτοβουλίες

Παρουσιάζει επαγγελματική εμφάνιση

 

Παροχές:

  • Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου
  • Ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης εντός του Ομίλου
  • Ολοκληρωμένη εκπαίδευση και συνεχή καθοδήγηση και υποστήριξη
  • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας
  • Προνόμια, ομαδικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις για τους ανθρώπους μας
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Financial Budgeting & Reporting Analyst
Αιγάλεω
πριν 3 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση