Για εργοδότες
Κωδ:ΔΕ_006
Γραφίστας ή Τεχνολόγος γραφικών τεχνών για την Αποθήκη του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Τίτλος

Γραφίστας ή Τεχνολόγος γραφικών τεχνών για την Αποθήκη του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο

Σχετικά με το ΙΤΥΕ – «Διόφαντος»

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) - «Διόφαντος», (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού) και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων οργανώνει, συντονίζει και υλοποιεί από το 2012 τη διαδικασία παραγωγής και διανομής των διδακτικών βιβλίων. Ετησίως παράγονται και διανέμονται σε 8.500 σχολικές μονάδες της χώρας και 200 μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού, συνολικά 2.000 τίτλοι βιβλίων σε 30.000.000 αντίτυπα. Διατηρεί δύο αποθήκες στον Ασπρόπυργο συνολικής επιφάνειας περίπου 18.500 τμ, εξοπλισμένων με ραφαρία 11.500 θέσεων αποθήκευσης ευρωπαλετών, 5 ταινιοδρόμους συκευασίας, στόλο συνολικά 25 ανυψωτικών μηχανημάτων και ηλεκτροκίνητων παλετοφόρων, σύγχρονα προγράμματα WMS και ERP.

Παροχές

Πακέτο αποδοχών βάσει Ενιαίου Μισθολογίου Δημοσίων Υπαλλήλων

Αντικείμενο απασχόλησης

  • Ποιοτικός έλεγχος εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας των βιβλίων που παραλαμβάνονται
  • Έλεγχος τυπογραφικών φύλλων αναδόχων εκτύπωσης στη βάση συγκεκριμένων προδιαγραφών
  • Δειγματοληψία και ποιοτικός έλεγχος έντυπων βιβλίων

Απαιτούμενα προσόντα

  • Απολυτήριο Τεχνικών σχολών ή ΙΕΚ
  • Ευχέρεια στη χρήση υπολογιστή και προγραμμάτων Office (Word - Excel)
  • Οργάνωση, συνέπεια, ομαδικότητα, προσαρμοστικότητα

Επιθυμητά προσόντα

  • Ένας χρόνος εμπειρίας σε ανάλογη θέση

Τόπος απασχόλησης

Ασπρόπυργος

Είδος απασχόλησης

Πλήρης απασχόληση

Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Γραφίστας ή Τεχνολόγος γραφικών τεχνών για την Αποθήκη του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο
Ασπρόπυργος
πριν 4 μήνες
Χωρίς προϋπηρεσία / Χωρίς εμπειρία
Πλήρης απασχόληση