Για εργοδότες
Bid & Proposal Assistant
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Ποιοι είμαστε:

Είμαστε η PublicSoft, μια εταιρεία πληροφορικής και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Συσταθήκαμε το 2017, με γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και φιλικών λογισμικών.

Η εταιρεία μας αναπτύσσει φιλικές και καινοτόμες εφαρμογές, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες, προκειμένου να βοηθήσει τους πελάτες της, να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των εργασιών τους.

Η κατάρτιση των στελεχών μας και η υψηλή τεχνογνωσία που διαθέτουμε στον χώρο των δημοσίων συμβάσεων, μας επιτρέπει να προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες στον Ν. 4412/2016 και τεχνική υποστήριξη στις πλατφόρμες του Δημοσίου.

Τι προσφέρουμε:

Προσφέρουμε στους πελάτες μας τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Υπηρεσίες Σχεδιασμού Λογισμικών Συστημάτων
 • Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης
 • Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης σε Δημόσιο & Ιδιωτικό Τομέα
 • Υποστηρικτικές Υπηρεσίες σε Διαγωνισμούς Δημοσίου (συλλογή & έλεγχος απαραίτητων δικαιολογητικών, σύνταξη & υποβολή προσφορών)

Τι ψάχνουμε:

Bid & Proposal Assistant

Ο/Η υποψήφιος/υποψήφια θα:

 • Προετοιμάζει και υποβάλλει προτάσεις & προσφορές
 • Κάνει χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ & του κυπριακού eprocurement
 • Συγκεντρώνει δικαιολογητικά και παρακολουθεί τον χρόνο ισχύος αυτών
 • Επικαιροποιεί τα απαραίτητα έγγραφα ως προς την πορεία διενέργειας μιας δημόσιας σύμβασης
 • Παρακολουθεί τη δημοσίευση νέων προσκλήσεων/διαγωνισμών
 • Επικοινωνεί τακτικά με τους ενδιαφερόμενους φορείς

Εάν σε ενδιαφέρει η παραπάνω θέση εργασίας, ιδανικά θα θέλαμε να διαθέτεις:

 • Προϋπηρεσία ενός έτους σε αντίστοιχη θέση
 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, με προτίμηση σε οικονομικές σπουδές ή παρεμφερές αντικείμενο
 • Άριστη γνώση Microsoft Office
 • Έμφαση στην λεπτομέρεια & επιμέλεια
 • Συνέπεια & υπευθυνότητα
 • Εμπορική αντίληψη
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Άρτια διαχείριση χρόνου
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών

Θα σε βοηθήσουμε να ενταχθείς άμεσα στην ομάδα μας και να μοιραστούμε τις γνώσεις μας.

Ιδανικά, θα θέλαμε επίσης να διαθέτεις:

 • Γνώσεις στις Δημόσιες Συμβάσεις (Ν. 4412/2016)
 • Εξοικείωση στις οθόνες του ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ, Διαύγειας

Η εταιρεία μας προσφέρει:

 • Ικανοποιητικές αποδοχές
 • Ιδιωτική ασφάλιση
 • Ομαδικότητα
 • Πνεύμα συνεργασίας & συνοχής
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Εκπαίδευση στις διαδικασίες Δημόσιας Διοίκησης

Ορισμένες επιπρόσθετες πληροφορίες για την θέση:

 • Πενθήμερη πλήρης απασχόληση
 • Τα γραφεία της εταιρείας μας βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Bid & Proposal Assistant
Αθήνα
πριν 3 μήνες
Entry / Αρχάριος
Πλήρης απασχόληση