Για εργοδότες
Technical / Financial Business Analyst - Σύμβουλος Επιδοτούμενων Προγραμμάτων
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
ΑθήναΤοποθεσία
Αθήνα
πριν 4 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 4 μήνες

Technical / Financial Business Analyst - Σύμβουλος Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

Η Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ αναπτύσσεται δυναμικά στο χώρο των υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού και Τεχνικού Συμβούλου και αναλαμβάνει, στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα, Έργα Αξιοποίησης Ευκαιριών Χρηματοδότησης Επενδύσεων στους Τομείς της Έρευνας και Καινοτομίας, της Αγροδιατροφής, του Τουρισμού, της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, της Βιώσιμης Ανάπτυξης, των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών κ.α. μέσα από Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα. 

Στο πλαίσιο αυτό αναζητά να εντάξει στην ομάδα της έναν Επιχειρησιακό Σύμβουλο, με πλήρη απασχόληση. Η θέση έχει έδρα στην Αθήνα. 

 

Αρμοδιότητες: 

Θέση Consultant, με συμμετοχή σε δραστηριότητες που περιλαμβάνουν:

 • Σύνταξη, υποβολή, διαχείριση και παρακολούθηση επιχειρησιακών αναπτυξιακών προτάσεων (Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Στρατηγικές Επενδύσεις)
 • Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός, μελέτες βιωσιμότητας, έργα due diligence, business plans στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα
 • Συμβολή στην εμπορική ανάπτυξη της εταιρείας και στις διαδικασίες ανάληψης νέων έργων

 

Απαραίτητα προσόντα: 

 • Πτυχίο Θετικών ή Οικονομικών Επιστημών ΑΕΙ
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel, Powerpoint) και Αγγλικής γλώσσας 

 Γνωρίσματα και δεξιότητες: 

 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, ανάληψης πρωτοβουλιών, ομαδικό πνεύμα
 • Προσήλωση στην παράδοση αξιόπιστων αποτελεσμάτων εντός καθορισμένων προθεσμιών
 • Επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα

 

Η εταιρία προσφέρει: 

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
 • Bonus βάσει επίτευξης στόχων 
 • Εργασία σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον με δυνατότητες εξέλιξης, σε έναν υψηλού κύρους κλάδο της εγχώριας οικονομίας και σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@skaegis.gr

 * Όλα τα βιογραφικά θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εχεμύθεια. 

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Technical / Financial Business Analyst - Σύμβουλος Επιδοτούμενων Προγραμμάτων
Αθήνα
πριν 4 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση