Για εργοδότες
Το kariera.gr είναι πλέον μέλος τουkariera.groupομίλου εταιρειών μάθε περισσότερα
Κωδ:Contract Administrator
Contract Administrator
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Γενική Περιγραφή

Η Fluor Greece αναζητεί Διαχειριστή / Επιβλέποντα Συμβάσεων προκειμένου να ενταχθεί στην ομάδα Διεύθυνσης Συμβάσεων σε έργο στη Βόρεια Χαλκιδική (πλησίον Αρναίας). Στη θέση αυτή θα παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη του έργου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των κάτωθι αναφερομένων.

Κύρια καθήκοντα και ευθύνες

 • Σύνταξη, έλεγχος και επικαιροποίηση συμβατικών εγγράφων
 • Συνδρομή στην προετοιμασία συμβάσεων και του τεχνικού αντικειμένου αυτών
 • Ανάλυση οικονομικών προσφορών και συντονισμός αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, ανάπτυξη τελικών αξιολογήσεων προτάσεων και εκπόνηση συστάσεων για την ανάθεση.
 • Κατάρτιση και διατήρηση φακέλων συμβάσεων (αρχείων, αναφορών, εγγράφων) σύμφωνα με την πρακτική της Fluor
 • Συντονισμός έγκαιρης σύνταξης, διανομής ή απάντησης σε ερωτήματα, πληροφορίες, λογαριασμούς αναδόχων και σχετικής αλληλογραφίας
 • Εκτέλεση δραστηριοτήτων διαχείρισης / επίβλεψης συμβάσεων μετά την ανάθεση, μέσω ελέγχου καθημερινών ημερολογίων του έργου, αξιολόγησης παραγωγικότητας αναδόχων, τήρησης χρονοδιαγράμματος, διαχείρισης τροποποιήσεων σύμβασης, οικονομικής παρακολούθησης και αποφυγής αξιώσεων του αναδόχου
 • Προετοιμασία Πρωτοκόλλων Παραλαβής συμβάσεων, οριστικοποίηση εκκρεμών θεμάτων, έκδοση τελικών τροποποιήσεων, λογαριασμών και συντονισμός της ολοκλήρωσης αξιολογήσεων του αναδόχου
 • Χρήση λογισμικού Διαχείρισης Συμβάσεων της Fluor (CMSi), ή παρόμοιου συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας του συστήματος SAP, για καταγραφή και διατήρηση δεδομένων των συμβάσεων έργων
 • Οργάνωση συναντήσεων με αναδόχους
 • Στενή συνεργασία με τους Επιβλέποντες Κατασκευής του Έργου, για την καθημερινή παρακολούθηση της εργασίας των αναδόχων
 • Οργάνωση και ιεράρχηση πολλαπλών καθηκόντων με αποτελεσματικό και έγκαιρο τρόπο, καθορισμός προτεραιοτήτων και τήρηση προθεσμιών
 • Συμμόρφωση με όλες τις ισχύουσες πολιτικές, διαδικασίες και πρότυπα της Fluor

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Μηχανικού (ή Θετικών Επιστημών) και τουλάχιστον πενταετής εργασιακή εμπειρία σε κατασκευή μεγάλων έργων, ιδανικά στη Διαχείριση Συμβάσεων. Δεκτοί γίνονται υποψήφιοι με πτυχίο σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων / Οικονομικών/Γραμματέων / Σχολών Δημόσιας Διοίκησης και με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 8 ετών σε διοικητικά καθήκοντα (ιδανικά στη διαχείριση συμβάσεων) εταιρειών του Κατασκευαστικού τομέα
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής, καθώς θα είναι η κύρια γλώσσα εργασίας
 • Ισχυρή οργανωτική ικανότητα, μεθοδικότητα
 • Ευχέρεια στη χρήση υπολογιστικών εργαλείων / εφαρμογών για τη τήρηση στοιχείων συμβάσεων (προχωρημένες γνώσεις Microsoft Excel & Microsoft Word)
 • Τεχνικές γνώσεις για την ολοκλήρωση των εργασιών
 • Τα βιογραφικά θα πρέπει να είναι στην Αγγλική γλώσσα
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Contract Administrator
Αρναία
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση