Για εργοδότες
Το kariera.gr είναι πλέον μέλος τουkariera.groupομίλου εταιρειών μάθε περισσότερα
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Ι. Αντικείμενο                                                                                                                                 

Υποστήριξη κατασκευής έργων πολυτελών κατοικιών, στις Νήσους Πάρο και Αντίπαρο

ΙΙ. Κύρια χαρακτηριστικά ρόλου                                                                                               

Υποστήριξη και διαχείριση όλων των διαδικασιών παραγωγής τεχνικών έργων, με έμφαση στις πολυτελείς κατοικίες και ξενοδοχεία.

Δεξιότητες και προσωπικά χαρακτηριστικά

 1. Αντίληψη συντονισμού και διαχείρισης όλων των διαδικασιών παραγωγής κτηριακών έργων
 2. Εμπειρία άνω των τριών ετών στη διοίκηση τεχνικών έργων/εργοταξίων
 3. Γνώση κατασκευαστικών ειδικοτήτων συνεργείων
 4. Αντίληψη συμβάσεων έργων (συμφωνητικών) και τεχνικών προδιαγραφών έργων
 5. Γνώση Autocad, Sketchup ή Rhino, Photoshop, κλπ.
 6. Πολύ καλή γνώση (γραπτή και προφορική) της Αγγλικής γλώσσας.
 7. Πολύ καλή γνώση MS Office (excel, word).
 8. Γνώση ή επιθυμία για εκμάθηση software χρονικού προγραμματισμού (π.χ. MS Project ή συναφούς).
 9. Επιθυμία για επαγγελματική εξέλιξη
 10. Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών με προτεραιότητα στη Γαλλική
 11. IT literacy
 12. Καλή οργάνωση προσωπικού χρόνου και προτεραιοτήτων, πρωτοβουλίες, unsupervised work
 13. Δυνατότητα μετακίνησης (περίπου 10% του χρόνου απασχόλησης)
 14. Καλή επικοινωνία (συνάδελφοι, συνεργάτες και πελάτες)

ΙΙΙ. Επιπλέον διευκρινίσεις                                                                                                         

Τύπος Εργασίας: Εργασία πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με έδρα την Πάρο, με κατανομή χρόνου ανάλογα με τον φόρτο. Ενδεικτικά, αναφέρεται περίπου 20% εργοτάξια και 80% γραφείο, ενώ όλες οι αναγκαίες παροχές για την επίβλεψη των έργων διατίθενται από την εταιρεία.

Αποστολή Βιογραφικών : cv.constructionparos@gmail.com

Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Πάρος
πριν 3 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση