Για εργοδότες
Κωδ:PC-005 Cost Technician
Τεχνικός Κόστους - Cost Technician

Κύρια καθήκοντα και αρμοδιότητες:

 • Αναφέρεται στον επικεφαλής Τεχνικό Κόστους
 • Συλλέγει και αναλύει οικονομικά δεδομένα για να αποκαλύψει ανεπάρκειες
 • Εκτιμά το κόστος και παρακολουθεί τις αλλαγές στο τακτικό κόστος
 • Παρακολουθεί το κόστος μετά από σημαντικές αλλαγές σε προϊόντα ή διαδικασίες
 • Συλλέγει δεδομένα για το σύστημα αναφοράς κόστους COBRA και καταγράφει εντολές αγορών πεδίου, υπεργολαβίες, εντολές αλλαγής, τροποποιήσεις και άλλες προσαρμογές κόστους
 • Εξετάζει τις δαπάνες ως προς τις απαιτήσεις κωδικοποίησης κόστους και τις λεπτομέρειες ανάληψης υποχρεώσεων για τις υπεργολαβίες
 • Συμβάλλει στη διαδικασία διαχείρισης αλλαγών

Βασικές απαιτήσεις εργασίας:

 1. Πτυχίο οικονομίας/επιχειρήσεων ή ισοδύναμο.
 2. Εξοικείωση με το Deltek COBRA.
 3. Ελάχιστη εμπειρία 5 ετών.
 4. Αποδεδειγμένη εμπειρία ως αναλυτής κόστους, ειδικός κόστους ή σε παρόμοια θέση
 5. Εμπειρία σε δεδομένα, επιχειρησιακή, χρηματοοικονομική ανάλυση και πρόβλεψη.
 6. Καλή εργασιακή γνώση Λογαριασμών Ποσοτήτων και Εκτίμηση ,Προ μετρήσεις υλικών & εργασιών από σχέδια.
 7. Μαθηματικές δεξιότητες και ικανότητα εργασίας με προηγμένες συναρτήσεις Excel (VLOOKUPS, SUMIFS, PIVOT, Graphs, Tables κ.λπ.)
 8. Γνώση λογιστικών διαδικασιών και λογισμικού
 9. Ισχυρές αναλυτικές δεξιότητες
 10. Μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια
 11. Καλώς αναπτυγμένες δεξιότητες επικοινωνίας, οργανωτικές και διαπροσωπικές δεξιότητες
 12. Θα προτιμηθούν υποψήφιοι που ζουν στην Ελλάδα και μιλούν ελληνικά, καθώς και αγγλικά με ευχέρεια.
 13. Τα βιογραφικά θα πρέπει να είναι στην Αγγλική γλώσσα
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Τεχνικός Κόστους - Cost Technician
Αρναία
29 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση