Για εργοδότες
Κωδ:SALESENG12
SALES ENGINEER
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα είναι σε επικοινωνία με τους οίκους του εξωτερικού για τεχνικά θέματα, θα συντάσσει τις τεχνικές περιγραφές και προσφορές των προϊόντων, θα μεριμνά για την έκδοση έγκρισης τύπου και την κυκλοφορία τους στην Ελλάδα και θα παρακολουθεί τους διαγωνισμούς Δημοσίου.

Ο/Η ιδανικός υποψήφιος είναι Διπλ. Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός, με γνώσεις ηλεκτρικών μηχανών και τεχνικής οχημάτων, με καλές γνώσεις αγγλικών και ευχέρεια στη χρήση προγραμμάτων MS, ανοικτός/ή  σε τεχνολογικές προκλήσεις και σε ένταξη σε ομάδα. Επιπλέον προσόντα θα αξιολογηθούν θετικά.

Η εταιρεία προσφέρει άριστες συνθήκες εργασίες, ανταγωνιστικές αποδοχές  και πολύ καλές συνθήκες εξέλιξης. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, ενδεχόμενες συστάσεις και ότι επιπλέον θεωρούν  χρήσιμο στην διεύθυνση logistirioautomotive@automotivesolutions.gr

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
SALES ENGINEER
Μεταμόρφωση
ένας μήνας πριν
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση/Μερική απασχόληση