Για εργοδότες
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Η ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ αναζητά για τα κεντρικά της γραφεία στη Θεσσαλονίκη Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό για το τμήμα κτιριακών μελετών

Καθήκοντα Θέσης Εργασίας:

 • Σύνταξη στατικών μελετών για κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικές κατασκευές ή σύμμεικτες κατασκευές.

Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία:

 • Απόφοιτος μηχανικός Πολυτεχνικής Σχολής με κατεύθυνση Πολιτικού Μηχανικού.
 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε σύνταξη στατικών μελετών.
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας και στατικών υπολογιστικών προγραμμάτων ETABS, SAP κλπ.
 • Εμπειρία στην παραγωγή μοντέλων και σχεδίων BIM για έργα υποδομής ή/και κτιριακά έργα (Revit ή/και Allplan)
 • Άριστή γνώση εφαρμογών Office.
 • Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Team Player.

Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

 • Γνώση προγραμμάτων επίλυσης στατικών για γέφυρες

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
 • Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.
 • Προοπτικές εξέλιξης.

Διεύθυνση αποστολής βιογραφικών: info@gaiasa.gr για τη θέση Πολιτικού Μηχανικού

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Μενεμένη
ένας μήνας πριν
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση