Για εργοδότες
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

με έδρα το Μαρούσι και αντικείμενο :

¨ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ-ΕΡΓΑ¨

Ζητεί ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ –ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ για το τμήμα ¨ΕΡΓΩΝ ¨

Απαραίτητα προσόντα :   

  • Πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ
  • Άριστη Γνώση Αγγλικής & Microsoft Office (Word - Excel)
  • Γνώση AutoCAD
  • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3ετή σε αντίστοιχη θέση (Μελέτες, Υποστήριξη έργων, Προσφορές)
  • Δραστήρια, υπεύθυνη & επικοινωνιακή προσωπικότητα
  • Δίπλωμα και ικανότητα οδήγησης αυτοκινήτου
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Μαρούσι
πριν ένα χρόνο
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση