Για εργοδότες
Κωδ:AVAXEL012024
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
Company logo - click to visit company page
501-2000
Κατασκευαστικός | Τεχνικός κλάδος

O Όμιλος ΑΒΑΞ είναι ένας από τους ισχυρότερους κατασκευαστικούς Ομίλους στην Ελλάδα, με μακρά ιστορία επιτυχημένων παραδόσεων εμβληματικών έργων υποδομής, εταιρικής ανάπτυξης, συμβολής στην ελληνική οικονομία και επιτυχημένης παρουσίας στις διεθνείς αγορές. Εισηγμένος από το 1994 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Όμιλος χαράσσει σημαντική πορεία έχοντας στον πυρήνα του αναπτυξιακού του πλάνου, τους επιχειρησιακούς άξονες των Κατασκευών, των Παραχωρήσεων και του Real Estate ενώ εστιάζει στη διεύρυνση της παρουσίας του στις διεθνείς αγορές και στην διατήρηση της ηγετικής θέσης του στην εγχώρια. Στον Όμιλο ΑΒΑΞ ανήκουν οι εταιρείες ΕΤΕΘ, AVAX International, AVAX Development, ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις, ΤΑSK ΑΒΑΞ, Μαρίνα Αθηνών, iXion και AUTECO.

 

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕΤΡΟ «ΓΡΑΜΜΗ 4»  

 

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Αρμοδιότητες:

  • Παρακολούθηση της σωστής λειτουργίας και συντήρησης του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων, συστήματα ψύξης-θέρμανσης, συστήματα ενεργής πυροπροστασίας και ασφάλειας)
  • Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και του συνόλου των κτηριακών υποδομών κι εγκαταστάσεων

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πτυχίο από ΤΕΕ, ΙΕΚ ή ΤΕΙ στις παραπάνω ειδικότητες
  • Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με κωδικό AVAXEL012024  στο hrcv@avax.gr

Τηλ. Επικοινωνίας  2106375665

Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
Μαρούσι
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση