Για εργοδότες
Κωδ:AVAXMACOP0124
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
Company logo - click to visit company page
501-2000
Κατασκευαστικός | Τεχνικός κλάδος

O Όμιλος ΑΒΑΞ είναι ένας από τους ισχυρότερους κατασκευαστικούς Ομίλους στην Ελλάδα, με μακρά ιστορία επιτυχημένων παραδόσεων εμβληματικών έργων υποδομής, εταιρικής ανάπτυξης, συμβολής στην ελληνική οικονομία και επιτυχημένης παρουσίας στις διεθνείς αγορές. Εισηγμένος από το 1994 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Όμιλος χαράσσει σημαντική πορεία έχοντας στον πυρήνα του αναπτυξιακού του πλάνου, τους επιχειρησιακούς άξονες των Κατασκευών, των Παραχωρήσεων και του Real Estate ενώ εστιάζει στη διεύρυνση της παρουσίας του στις διεθνείς αγορές και στην διατήρηση της ηγετικής θέσης του στην εγχώρια. Στον Όμιλο ΑΒΑΞ ανήκουν οι εταιρείες ΕΤΕΘ, AVAX International, AVAX Development, ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις, ΤΑSK ΑΒΑΞ, Μαρίνα Αθηνών, iXion και AUTECO.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ: 
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ «ΓΡΑΜΜΗ 4»

  • Χειριστές μηχανημάτων τεχνικών έργων 
  • Χειριστές γερανού 
  • Χειριστές γερανογέφυρας

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να έχουν άδεια χειριστή
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με κωδικό AVAXMACOP0124  στο hrcv@avax.gr

Τηλ. Επικοινωνίας  2106375665

Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Μαρούσι
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση