Για εργοδότες
Κωδ:AVAXΗΣ012023
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ - ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
Company logo - click to visit company page
501-2000
Κατασκευαστικός | Τεχνικός κλάδος

O Όμιλος ΑΒΑΞ είναι ένας από τους ισχυρότερους κατασκευαστικούς Ομίλους στην Ελλάδα, με μακρά ιστορία επιτυχημένων παραδόσεων εμβληματικών έργων υποδομής, εταιρικής ανάπτυξης, συμβολής στην ελληνική οικονομία και επιτυχημένης παρουσίας στις διεθνείς αγορές. Εισηγμένος από το 1994 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Όμιλος χαράσσει σημαντική πορεία έχοντας στον πυρήνα του αναπτυξιακού του πλάνου, τους επιχειρησιακούς άξονες των Κατασκευών, των Παραχωρήσεων και του Real Estate ενώ εστιάζει στη διεύρυνση της παρουσίας του στις διεθνείς αγορές και στην διατήρηση της ηγετικής θέσης του στην εγχώρια. Στον Όμιλο ΑΒΑΞ ανήκουν οι εταιρείες ΕΤΕΘ, AVAX International, AVAX Development, ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις, ΤΑSK ΑΒΑΞ, Μαρίνα Αθηνών, iXion και AUTECO.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗ 4

Ηλεκτροσυγκολλητές - Συγκολλητές

  • Άδεια ηλεκτροσυγκολλητή Α’ Τάξης
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
  • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε κατασκευαστικά έργα
  • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με ΚΩΔ AVAXΗΣ012023 στο hrcv@avax.gr

Τηλ.: 210-6375665

Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ - ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
Μαρούσι
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση