Για εργοδότες
Εργοδηγός Κατασκευής
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Η ΑΡΡΙΚΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. στο πλαίσιο της ανάπτυξής της, αναζητά εργοδηγό κατασκευής για έργα που έχει αναλάβει εντός Αττικής.

Αρμοδιότητες:

  • Επίβλεψη και συντονισμός εργασιών και υπεργολάβων
  • Ανάθεση καθημερινών καθηκόντων, διαχείριση προσωπικού
  • Προγραμματισμός και τήρηση χρονοδιαγράμματος έργου
  • Προμετρήσεις και επιμετρήσεις 
  • Δημιουργία προσφορών

Προσόντα:

  • Ικανότητα ανάγνωσης και κατανόησης αρχιτεκτονικών, στατικών και μηχανολογικών σχεδίων
  • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανικού Δομικών Έργων
  • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών ως εργοδηγός τεχνικών έργων
  • Άριστη χρήση Η/Υ (Outlook, Excel, PowerPoint, Word)
  • Καλή γνώση Autocad
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Εργοδηγός Κατασκευής
Μαρούσι
πριν 2 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση