Για εργοδότες
Ηλεκτρολόγος / Μηχανολόγος Μηχανικός Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Βασικές αρμοδιότητες

 

 • Δημιουργία μελετών για οικιακά και επαγγελματικά φωτοβολταϊκά συστήματα
 • Παρακολούθηση εργασιών και παροχή τεχνικής υποστήριξης κατά την εγκατάσταση των φ/β συστημάτων
 • Υποστήριξη πελατών, προμηθευτών και συνεργατών

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού από ΑΕΙ ή ΤΕΙ (με δικαίωμα υπογραφής)
 • Γνώση προγραμμάτων σχεδιασμού Φωτοβολταϊκών συστημάτων (PVsyst, PV Sol, κλπ) , θα εκτιμηθεί
 • Γνώση και εμπειρία στο λογισμικό AutoCAD
 • Ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού 
 • Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας
 • Εμπειρία σε κατασκευές, επισκευές και συντηρήσεις τεχνικών έργων ή/και συστημάτων ενέργειας
 • Άριστες γνώσεις επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Προηγούμενη εμπειρία σε έργα Φωτοβολταϊκών συστημάτων

 

Παροχές

Η εταιρεία προσφέρει στον υποψήφιο που θα εργαστεί ως Ηλεκτρολόγος / Μηχανολόγος Μηχανικός Φωτοβολταϊκών Συστημάτων:

 

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Σύγχρονο, φιλικό και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
 • Δυνατότητες εξέλιξης και επιμόρφωσης στον χώρο των Φωτοβολταϊκών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Κάλυψη εξόδων για μετακίνηση και διαμονή εκτός έδρας
 • Δυνατότητα εξέλιξης και παροχής εκπαιδευτικών σεμιναρίων
 • Δυνατότητα εργασίας εξ’ αποστάσεως

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θέση " Ηλεκτρολόγος / Μηχανολόγος Μηχανικός Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ", μπορείς να επικοινωνήσεις στο support@watt59.com

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Ηλεκτρολόγος / Μηχανολόγος Μηχανικός Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Μαρούσι
πριν 3 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση