Για εργοδότες
Κωδ:QPROJECT122023
Πολιτικός Μηχανικός/Μηχανολόγος Μηχανικός/Αρχιτέκτονα-Construction Site Engineer
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
Company logo - click to visit company page
Κατασκευαστικός | Τεχνικός κλάδος

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός/Μηχανολόγος Μηχανικός/Αρχιτέκτονας  για την θέση του Construction Site Engineer.

 Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού, ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα, ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • 5 έτη κατ’ ελάχιστο εμπειρία σε αντίστοιχη θέση Προγραμματισμού έργου
 • Γνώση λογισμικού MS Project και εμπειρία σε χρονοδιάγραμμα κατασκευαστικού έργου υποδομής
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικά & γραπτά)

  Παροχές Εταιρείας:

 • Συνεχής εκπαίδευση σε τεχνικό επίπεδο.
 •  Δυναμικό και φιλικό εργασιακό περιβάλλον.
 •  Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
 •  Δυνατότητα εξέλιξης.

Δεξιότητες: 

 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Μεθοδικότητα, ακρίβεια και υπευθυνότητα
 • Ικανότητα σχεδιασμού και τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
 • Δεξιότητες άμεσης αντίδρασης και επίλυσης καθημερινών θεμάτων
 • Προθυμία για συνεχή μάθηση και εξέλιξη του αντικειμένου

Αρμοδιότητες: 

 • Κατάρτιση αναλυτικού προγράμματος εργασιών, σύμφωνα με τον σχεδιασμό κατασκευής του Έργου
 • Διαμόρφωση, επεξεργασία και παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, διασφαλίζοντας την εμπρόθεσμη εκτέλεση των εργασιών σε όλες τις φάσεις υλοποίησής του
 • Έλεγχος προόδου του έργου, πιστοποιήσεις εργασιών, cost control
 • Οργάνωση και συντονισμός των ομάδων εργασίας και των εμπλεκόμενων στο έργο 
 • Παρακολούθηση υπεργολάβων, κατάρτιση και έλεγχος προόδου συμβάσεων υπεργολάβων
 • Υποστήριξη προετοιμασίας φακέλων προσφορών για δημοπρασίες

 

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός/Μηχανολόγος Μηχανικός/Αρχιτέκτονα-Construction Site Engineer
Αθήνα
πριν 4 μήνες
Με μεγάλη εμπειρία
Πλήρης απασχόληση