Για εργοδότες
Roll -out coordinator Έργου Οπτικών Ινών
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Η Εταιρεία TELCOSERV A.E, εταιρεία  που δραστηριοποιείται στην αγορά τηλεπικοινωνιών, επιθυμεί να προσλάβει για μόνιμη απασχόληση στην υλοποίηση τεχνικών έργων Roll out Coordinator Έργου Οπτικών Ινών.

O/H υποψήφιος με την ανάλογη εκπαίδευση από την εταιρεία θα είναι σε θέση να επιβλέπει έργα Β/Γ Φάσης FTTH.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

 • Οργάνωση και προγραμματισμός των εργασιών της Β/Γ Φάσης FTTH που καθημερινά ανατίθενται από τον πελάτη.
 • Παρακολούθηση και πιστή τήρηση του χρονοδιαγράμματος για την έγκαιρη παράδοση των έργων.
 • Quality control μέσω φωτογραφιών καθώς και τήρηση αρχείων με στόχο τον τεχνικό έλεγχο των εργασιών και θα φροντίζει για την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών αλλά και των προδιαγραφών Health & Safety.
 • Καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών είναι το βασικό σημείο επικοινωνίας για όλα τα θέματα που προκύπτουν (τεχνικά και οργανωτικά) τόσο με τον πελάτη αλλά και με τους εξωτερικούς όσο και με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας.
 • Διεξαγωγή εβδομαδιαίων report εκτελεσμένων έργων.
 • Επίβλεψη συνεργείων και υπεργολάβων.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανικού τηλεπικοινωνιών ή άλλων συναφών ειδικοτήτων.
 • Επιθυμητή εμπερία σε αντίστοιχη θέση
 • Πολύ καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (CAD, GIS)
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση MS Project
 • Επιθυμητή αλλά οχι απαραίτητη εμπειρία εργασίας σε μηχανογραφικό περιβάλλον ERP
 • Επιθυμητή η χρήση τοπογραφικών μηχανημάτων

ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Ευκαιρίες εκπαίδευσης και εξέλιξης σε ένα δυναμικό και αναπτυσσόμενο περιβάλλον εργασίας
 • Ομαδική ιατροφαρμακευτική κάλυψη
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε όπως μας στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα επιλέγοντας "Κάνε αίτηση τώρα".

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μας μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο:

https://adaptit.gr/el/

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Roll -out coordinator Έργου Οπτικών Ινών
Αθήνα
πριν 5 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση