Για εργοδότες
Μηχανικός Επίβλεψης Έργου Οπτικών Ινών (Construction Engineer)
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Η Εταιρεία TELCOSERV A.E, εταιρεία  που δραστηριοποιείται στην αγορά τηλεπικοινωνιών, επιθυμεί να προσλάβει για μόνιμη απασχόληση στην υλοποίηση τεχνικών έργων Μηχανικό Επίβλεψης Έργου Οπτικών Ινών.

O/H υποψήφιος με την ανάλογη εκπαίδευση από την εταιρεία θα είναι σε θέση να επιβλέπει έργα οπτικών ινών. Η επίβλεψη θα αφορά τόσο το κατασκευαστικό όσο και το οπτικό κομμάτι των έργων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

 • Αυτοψία στο πεδίο.
 • Διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού.
 • Οργάνωση και ιεράρχηση των εργασιών.
 • Δημιουργία βραχυχρόνιου και μακροχρόνιου προγραμματισμού.
 • Χρήση δεδομένων για τον βέλτιστο σχεδιασμό και αποτύπωση των μελετών.
 • Μελέτη σχεδίων χωματουργικών και καλωδίων οπτικών ινών, επιμετρήσεις, παραγγελίες υλικών.
 • Καταγραφή όλων των εξωτερικών παραμέτρων και κοστολόγηση των απαραίτητων υλικών.
 • Χρήση εξοπλισμού και εφαρμογών για την επιμέτρηση των υλοποιημένων έργων.
 • Οργάνωση και διαμόρφωση του φακέλου για την παράδοση του έργου.
 • Ημερήσιο και εβδομαδιαίο reporting του έργου.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανικού τηλεπικοινωνιών ή άλλων συναφών ειδικοτήτων.
 • Πολύ καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (CAD, GIS)
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση MS Project
 • Επιθυμητή αλλά οχι απαραίτητη εμπειρία εργασίας σε μηχανογραφικό περιβάλλον ERP
 • Επιθυμητή η χρήση τοπογραφικών μηχανημάτων

ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Ευκαιρίες εκπαίδευσης και εξέλιξης σε ένα δυναμικό και αναπτυσσόμενο περιβάλλον εργασίας
 • Ομαδική ιατροφαρμακευτική κάλυψη
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε όπως μας στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα επιλέγοντας "Κάνε αίτηση τώρα".

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μας μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο:

https://adaptit.gr/el/

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Μηχανικός Επίβλεψης Έργου Οπτικών Ινών (Construction Engineer)
Αθήνα
πριν 5 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση