Για εργοδότες
Μηχανικός / Τμήμα Ελέγχου
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
51-100
Κατασκευαστικός | Τεχνικός κλάδος

Η Zafido Holding Hellas Ltd η μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής οικιστικών ακινήτων στα νότια προάστια αναζητά άτομο για την κάλυψη της θέσης  Μηχανικός για την στελέχωση του τμήματος Ελέγχου της εταιρείας.

 

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

 • Κοστολογήσεις, προμετρήσεις και επιμετρήσεις, ετοιμασία εκθέσεων απαιτήσεων και Δελτίων Αλλαγών.
 • Ζήτηση προσφορών για υπεργολαβίες και προμήθειες.
 • Υπεύθυνος/η για επιμετρήσεις, ετοιμασία πρόσθετων εργασιών και διαχείριση συμβολαίων.
 • Υπεύθυνος για ζήτηση και αξιολόγηση προσφορών υπεργολάβων και προμηθευτών.
 • Υπεύθυνος για την ετοιμασία των τελικών λογαριασμών των υπεργολάβων.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού Μηχανικού ή Επιμετρητή
 • Επιθυμητός Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σε παρεμφερές αντικείμενο επιμετρήσεων
 • Eμπειρία στην εκτέλεση εργασιών fit out
 • Απαραίτητη η γνώση αρχιτεκτονικών, στατικών και Η/Μ σχεδίων και μελετών
 • Άριστη γνώση γραπτού και προφορικού λόγου στην Αγγλική γλώσσα
 • Άριστη γνώση Η/Υ και ΑutoCad

 

ΠΑΡΟΧΕΣ :

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Μηχανικός / Τμήμα Ελέγχου
Γλυφάδα
πριν 3 μήνες
Entry / Αρχάριος
Πλήρης απασχόληση