Για εργοδότες
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΡOΣΦΟΡΩΝ)
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Η κατασκευαστική εταιρεία WORTH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΕΠΕ (Μαρούσι Αττικής)  αναζητά Πολιτικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό για το Τμήμα Προσφορών  με μεγάλη εμπειρία στην διεκπεραίωση δημοσίων και ιδιωτικών έργων.

Αρμοδιότητες :

 • Εκπόνηση και σύνταξη προσφορών για δημόσια ή ιδιωτικά έργα.
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε διαδικασίες σύνταξης διαγωνισμών δημοσίων έργων ή μελετών ή υπηρεσιών.
 • Τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών για την συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς δημόσιου- ιδιωτικού τομέα.
 • Προετοιμασία και διεκπεραίωση οικονομοτεχνικής προσφοράς σύμφωνα με τη ζήτηση και τις κατασκευαστικές ανάγκες του πελάτη.
 • Παρακολούθηση της πορείας των διαγωνισμών και συμβάσεων.
 • Σύνταξη των απαραίτητων επιστολών και εγγράφων.
 • Εμπειρία στην αναζήτηση διαγωνισμών.
 • Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (Autocad και 3D σχεδιασμό).

Απαραίτητα προσόντα:

 • Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ / ΤΕΙ
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας, χειρισμού Η/Υ & ΜS OFFICE.
 • Προσήλωση στους στόχους, στο ύφος & το πνεύμα της εταιρείας.
 • Εκπληρωμένη Στρατιωτική Θητεία.
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης.
 • Κάτοικος Αττικής.

Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν :

 • Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων και απόδοσης υπό πίεση.
 • Πνεύμα ομαδικότητας.
 • Προθυμία για συνεχή βελτίωση και εξέλιξη.

Προϋπηρεσία που θα συνεκτιμηθεί :

 • Τμήμα επίβλεψης τεχνικών έργων ιδιωτικού ή/και δημοσίου τομέα.
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε κατασκευαστική εταιρεία.

Προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.
 • Ένα δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με ευκαιρίες εξέλιξης και σταδιοδρομίας.
 • Ευκαιρία εργασίας σε εξειδικευμένα έργα.
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΡOΣΦΟΡΩΝ)
Μαρούσι
πριν 3 μήνες
Με μεγάλη εμπειρία
Πλήρης απασχόληση