Για εργοδότες
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Η κατασκευαστική εταιρεία WORTH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ στο Μαρούσι, με εξειδίκευση στον τομέα των ιατρικών έργων και των ανακαινίσεων, αναζητά Πολιτικό -Μηχανολόγο Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα για τα Εργοτάξια.

Αρμοδιότητες:

 • Οργάνωση εργοταξίου της εταιρείας
 • Παρακολούθηση και έλεγχος της ποιότητας και της προόδου των έργων
 • Σύνταξη και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
 • Παρακολούθηση εκτέλεσης εργασιών βάσει αρχικού σχεδιασμού και αναφορά τυχόν αλλαγών ή αποκλίσεων
 • Διαχείριση των συνεργείων υπεργολάβων
 • Συνεργασία με άλλα μέλη της ομάδας και συνεργάτες για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων
 • Παρακολούθηση της τήρησης των απαιτούμενων προτύπων ασφαλείας και υγείας
 • Διαχείριση και επικοινωνία με το τμήμα προμηθειών 
 • Παρακολούθηση της πορείας/προσκόμισης των υλικών αναφορικά με το έργο
 • Επικοινωνία με πελάτες και παροχή τεχνικής υποστήριξης κατα τη διάρκεια του έργου
 • Σύνταξη πιστοποιήσεων του έργου  

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα (ΑΕΙ/ΤΕΙ)
 • 2-3 χρόνια τουλάχιστον αποδεδειγμένης εμπειρίας στη διαχείρηση εργοταξίων/κατασκευή εσωτερικών χώρων
 • Εξοικείωση με την χρήση σχετικού λογισμικού (ΑutoCad)
 • Δυνατότητα ταυτόχρονης διαχείρισης πολλαπλών συνεργείων
 • Εξαιρετική γνώση του MS Οffice/Excel
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και ομαδικής εργασίας
 • Καλή γνώση της Aγγλικής γλώσσας
 • Άδεια οδήγησης B' κατηγορίας

Προσφέρονται :

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας
 • Ένα ενθουσιώδες και συνεργατικό εργασιακό περιβάλλον με ευκαιρίες εξέλιξης και σταδιοδρομίας
 • Ευκαιρίες εργασίας σε εξειδικευμένα έργα
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
Μαρούσι
πριν 3 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση