Για εργοδότες
Προϊστάμενος Συντήρησης ΗΜ Συστημάτων
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Αρμοδιότητες:

 • Κατευθύνει τις ομάδες των τεχνικών συντήρησης συστημάτων, σε ότι αφορά τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στον ΗΜ εξοπλισμό του αυτοκινητοδρόμου
 • Παρακολουθεί την υλοποίηση της προληπτικής συντήρησης στο σύνολο των συστημάτων ευθύνης του
 • Καθοδηγεί τις ομάδες των τεχνικών σε περίπτωση προβλήματος
 • Εποπτεύει την ορθή χρήση των ανταλλακτικών, εργαλείων και του εξοπλισμού ΗΜ
 • Εποπτεύει τις εργασίες προληπτικής και επεμβατικής συντήρησης σε συνεργασία με τον Επιβλέπων Μηχανικό
 • Εποπτεύει την ορθή λειτουργία των αποθηκών εντός του τομέα ευθύνης του
 • Παρακολουθεί την αποτύπωση των προληπτικών και επεμβατικών ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών
 • Διαχειρίζεται τον προγραμματισμό των βαρδιών σύμφωνα με τις ανάγκες του αυτοκινητοδρόμου
 • Παρακολουθεί και διασφαλίζει την εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας, σε συμμόρφωση με το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας της εταιρείας

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτερης Εκπαίδευσης στον κλάδο της Hλεκτρολογίας
 • Άδεια Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη 4ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας
 • Απαιτούμενη Προϋπηρεσία & Εμπειρία ή συγκεκριμένη Ειδική Εμπειρία
 • Τουλάχιστον 4 έτη προηγούμενης εμπειρίας σε συντήρηση ΗΜ Εξοπλισμού ή σε ηλεκτρολογικές εργασίες βιομηχανικού εξοπλισμού, εκ των οποίων το 1 έτος σε διαχείριση ομάδων στο πεδίο.
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού MS Office
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί προσόν

Ιδανικό Προφίλ Υποψηφίου:

 • Οργάνωση & Διαχείριση χρόνου
 • Πολύ καλές επικοινωνιακές & διαπροσωπικές δεξιότητες
 • Δεξιότητες διαχείρισης ομάδας
Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Προϊστάμενος Συντήρησης ΗΜ Συστημάτων
Ιωάννινα
πριν 3 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση