Για εργοδότες
Κωδ:CIVIL2023
Αρχιτέκτονας μηχανικός και συναφείς δραστηριότητες
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
Company logo - click to visit company page
1-15
Κατασκευαστικός | Τεχνικός κλάδος

Βασικά Προσόντα:

Αρχιτέκτονας μηχανικός και συναφείς δραστηριότητες Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:
Άριστη γνώση AutoCAD για σχέδιο 2D
Καλή γνώση λογισμικού για σχέδιο 3D
Άριστη γνώση Η/Υ σε περιβάλλον Windows
Άριστη γνώση Microsoft Office και συγκεκριμένα Word, Excel, Outlook
Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
Δίπλωμα αυτοκινήτου ή/και μηχανής
Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες
Εργασιακή εμπειρία 2 έως 4 έτη.

Περιγραφή καθηκόντων:
Θέση γραφείου:
Οργάνωση γραφείου,
Επικοινωνία με πελάτες & προμηθευτές (τηλέφωνα, mail)
Σύνταξη προσφορών
Οργάνωση και διαχείριση έργων & υποθέσεων
Επικοινωνία με δημόσιες υπηρεσίες
Εκπόνηση σχεδίων

Βιογραφικά μπορούν να αποστέλλονται στο info@civil-constructions.gr

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Αρχιτέκτονας μηχανικός και συναφείς δραστηριότητες
Παλαιό Φάληρο
πριν 5 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση