Για εργοδότες
Αρχιτέκτονας
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Η ομάδα Hiring Solutions του kariera.gr αναζητά για λογαριασμό εταιρείας-πελάτη, Αρχιτέκτονα για την περιοχή του Σχηματαρίου. 

Βασικές Αρμοδιότητες: 

 • Δημιουργικό (Μελέτη) και σχεδιαστικό (Κατόψεις – Προοπτικά  – Παρουσίαση) μέρος των προτάσεων και παρουσίασή τους στους ενδιαφερόμενους πελάτες
 • Κοστολόγηση των προτάσεων / κατασκευών και επιλογή / προμήθεια υλικών κατασκευής
 • Παρακολούθηση και επίβλεψη των κατασκευών στο χώρο του έργου
 • Συνεχής ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρίας και του κλάδου
 • Σχεδιασμός λεπτομερειών – προμήθεια κατασκευαστικών σχεδίων
 • Εφαρμογή κατασκευαστικών σχεδίων και εφαρμογή σχεδίων λεπτομερειών
 • Επικοινωνία με πελάτες και υπεργολάβους / προμηθευτές
 • Επικαιροποίηση δικτύου υπεργολάβων
 • Συμμετοχή στην οργάνωση παραγωγής και οργάνωση προμήθειας α’ υλών
 • Ανάλυση προδιαγραφών
 • Έρευνα υλικών
 • Μελέτη feasibility παραγωγής και επίβλεψη παραγωγής
 • Ανάλυση B.O.Q.
 • Επικοινωνία με πελάτες
 • Επίβλεψη παραγωγής mock-ups
 • Συντονισμός παραδόσεων και τελική παράδοση έργου σε πελάτη
 • Μετρήσεις επιτόπου του έργου
 • Επίβλεψη εργοταξίου και επίβλεψη εργασιών εγκατάστασης / τοποθέτησης κατασκευών

Απαιτούμενα Προσόντα: 

 • Απόφοιτος του τμήματος Αρχιτεκτονικής 
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών
 • Πρότερη εργασία ως Αρχιτέκτονας / Interior Designer σε εταιρία στον τομέα του επίπλου και των ειδικών κατασκευών ξύλου θα εκτιμηθεί, όπως επίσης και εμπειρία από συνεργασία με Κατασκευαστικές Εταιρείες / Αρχιτεκτονικά ή Διακοσμητικά γραφεία
 • Άριστη γνώση AutoCAD, 3DS Max, Adobe Photoshop, Illustrator
 • Εξαιρετική γνώση MS Office
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Υψηλή αισθητική, δημιουργικότητα και αντίληψη
 • Οργανωτικό και ομαδικό πνεύμα

Η εταιρεία προσφέρει: 

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών βάσει προσόντων και προϋπηρεσίας
 • Απόκτηση γνώσεων υψηλού επιπέδου με συμμετοχή σε σημαντικά έργα αιχμής
 • Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση
 • Δυνατότητα εξέλιξης σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον

 

#hiringsolutionsisrecruiting

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Αρχιτέκτονας
Σχηματάρι
πριν 4 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση