Για εργοδότες
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Η Εταιρεία TELCOSERV A.E, εταιρεία  που δραστηριοποιείται στην αγορά τηλεπικοινωνιών, επιθυμεί να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό για μόνιμη απασχόληση στον τομέα της κατασκευής ασύρματων σταθμών βάσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

 • Συντονισμό και ολοκλήρωση έργων κατασκευής ή τροποποίησης ασύρματων σταθμών βάσης  εντός καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων
 • Επιλογή και διαχείριση συνεργείων και συνεργατών.
 • Έλεγχος της προόδου των συνεργείων ή συνεργατών όσον αφορά την εκτέλεση αυτοψιών, κατασκευαστικών σχεδίων και αρχείων αδειοδότησης
 • Έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης έργων από την αρχική προσφορά έως την παραλαβή των τελικών υπηρεσιών
 • Επικοινωνία με ιδιοκτήτες θέσεων ή κρατικούς φορείς
 • Συμπλήρωση και διατήρηση των βάσεων δεδομένων παρακολούθησης έργων
 • Προσδιορισμός βραχυπρόθεσμων και μακρυπρόθεσμων στόχων για την επίτευξη των συνολικών στόχων της ομάδας ή της εταιρείας
 • Συνεργασία με άλλα εσωτερικά τμήματα της εταιρείας

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανικού τηλεπικοινωνιών ή άλλων συναφών ειδικοτήτων.
 • Τουλάχιστον 3 έτη σχετικής εργασιακής εμπειρίας
 • Γνώσεις κατασκευής σταθμών βάσης ασύρματων δικτύων επιθυμητό αλλά όχι απαραίτητο
 • Εμπειρία στην παρακολούθηση προϋπολογισμού/ εκτίμηση κόστους
 • Άριστες οργανωτικές δεξιότητες
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα εργασίας κάτω από συνθήκες πίεσης και αυστηρά deadlines.

 

ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Ευκαιρίες εκπαίδευσης και εξέλιξης σε ένα δυναμικό και αναπτυσσόμενο περιβάλλον εργασίας
 • Ομαδική ιατροφαρμακευτική κάλυψη
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε όπως μας στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα επιλέγοντας "Κάνε αίτηση τώρα"

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μας μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο:

https://adaptit.gr/el/

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Αθήνα
πριν 4 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση