Για εργοδότες
Μηχανικός / Project Engineer / Design support Services
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

                          Μηχανικός / Project Engineer / Design support Services


H GlobiLED ο κορυφαίος κατασκευαστής φωτισμού LED που ειδικεύεται στον σχεδιασμό την κατασκευή και τη διανομή σωμάτων LED υψηλής τεχνολογίας, αναζητά Στελέχη για το τμήμα υποστήριξης έργων Δημοσίου τομέα, στην κατηγορία προϊόντων έξυπνων συστημάτων φωτισμού (Smart/Connected Lighting Systems) σε Δημόσιες υποδομές (οδικό δίκτυο, Σήραγγες, Πλατείες, Πεζόδρομοι, Πάρκα, Υπαίθριοι και Εσωτερικοί Δημόσιοι χώροι, Αθλητικοί χώροι κ.α.).


O/H υποψήφιος/α θα ανήκει στην ομάδα έργων δημοσίου τομέα της Εταιρείας αναλαμβάνοντας την διεκπεραίωση τεχνικών εργασιών ανάλογα με την εξειδίκευσή του, βάσει συγκεκριμένων διαδικασιών, αναφορικά με την συμμετοχή της Εταιρείας σε Διαγωνισμούς του Δημοσίου τομέα και την εκτέλεση συμβάσεων των έργων στα οποία είναι ανάδοχος.

Project Engineer / Design support Services


Περιγραφή καθηκόντων:


• Σχεδιασμός προτάσεων φωτισμού οδών, Σηράγγων, υπαίθριων και εσωτερικών Δημόσιων     χώρων.
• Εκπόνηση Μελετών Φωτισμού για την επιλογή του κατάλληλου προϊοντικού μείγματος         από την γκάμα φωτιστικών της Εταιρείας, και την διαμόρφωση της βέλτιστης   τεχνικοοικονομικής πρότασης φωτισμού.
• Εκπόνηση των Μελετών φωτισμού εφαρμογής των προϊοντικών λύσεων στα έργα που υλοποιεί η Εταιρεία.
• Παρακολούθηση / Επίβλεψη του κύκλου εγκατάστασης και λειτουργίας των προϊοντικών       λύσεων, ως προς την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των Μελετών φωτισμού.


 Ζητούμενα Προσόντα:


• Πτυχίο Τεχνικής Κατεύθυνσης
• Καλή γνώση Τεχνικών και Προτύπων Φωτισμού οδών και υπαίθριων χώρων.
• Εμπειρία εκπόνησης Μελετών Φωτισμού βάσει των προτύπων ΕΝ13201, ΕΝ12464,       EN12193), μέσω προγραμμάτων προσομοίωσης (DIalux Evo / Relux).
• Επιθυμητή η Εμπειρία/ Εξοικείωση με την τεχνολογία και τις εφαρμογές έξυπνων       συστημάτων φωτισμού.
• Ικανότητα Επικοινωνίας και χρήσης του Γραπτού και προφορικού λόγου στην Ελληνική και   Αγγλική γλώσσα (σε Παρουσιάσεις, Τεχνικές Εκθέσεις -Αναφορές κλπ.).


Παροχές :

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. Προοπτικές εξέλιξης / ανάπτυξης τεχνικών και εμπειρίας στον σχεδιασμό/ μελέτη φωτισμού υποδομών Δημοσίου, και της αποτελεσματικής εφαρμογής του σε πραγματικές συνθήκες, στο ευρύ και πολυδιάστατο portfolio Δημοσίων έργων φωτισμού της Εταιρίας.


Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση, Μόνιμος


Αποστολή Βιογραφικών στο hr@globiled.com


Όλα τα βιογραφικά διαχειρίζονται με απόλυτη εχεμύθεια και με βάση την ΠΠΠΔ της εταιρείας μας.


#hiringnow, #jobalert, #mynextjob

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Μηχανικός / Project Engineer / Design support Services
Άγιος Δημήτριος
πριν 4 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση