Για εργοδότες
Το kariera.gr είναι πλέον μέλος τουkariera.groupομίλου εταιρειών μάθε περισσότερα
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Η κατασκευαστική εταιρεία CRYSTAL Construction Engineering αναζητά Διπλωματούχο Πολ. Μηχανικό για την επίβλεψη οικοδομικών έργων

Αρμοδιότητες

 • Επίβλεψη και οργάνωση εργοταξίου οικοδομικών έργων με έμφαση στη λεπτομέρεια και την ποιοτική κατασκευή
 • Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού
 • Καταγραφή / παρακολούθηση / διεκπεραίωση αιτημάτων πελατών και ομάδας έργου
 • Επικοινωνία και συντονισμός υπεργολάβων και προμηθευτών
 • Σύνταξη προϋπολογισμών
 • Σύνταξη Χρονοδιαγράμματος έργου μέσω MS Project
 • Εβδομαδιαία σύνταξη αναφορών προόδου
 • Αυστηρή τήρηση μέτρων ασφαλείας
 • Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος παραδοτέων
 • Έκδοση αδειοδοτήσεων – εγκρίσεων όπου απαιτείται
 • Παραγγελία υλικών, παραλαβή, έλεγχος ποιότητας 

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού
 • Τουλάχιστον 3ετή αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση και επίβλεψη εργοταξίου
 • Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων όπως AutoCAD & Revit
 • Χρήση MS PROJECT
 • Ισχυρές επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες
 • Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

 

Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Ελληνικό
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση