Για εργοδότες
Κωδ:HUMAN/ΜΗΧΕΡ23
Μηχανικός Εργοταξίου
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Η UNISON Human Resources AE, εταιρεία εύρεσης και διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, ζητά για λογαριασμό Αρχιτεκτονικής εταιρείας στο Κέντρο της Αθήνας:

 

Μηχανικό Εργοταξίου  

Περιοχή: Αθήνα
(Κωδικός Θέσης ΜΗΧΕΡ/23)

 

Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση έργων κατασκευής και ανακαίνισης ξενοδοχείων, κατοικιών και γραφείων με χρήση σύγχρονων μεθόδων Project Management
 • Tήρηση χρονοδιαγράμματος και διασφάλιση κόστους και ποιότητας βάσει εταιρικών στόχων
 • Επίβλεψη καi εποπτεία του έργου με έμφαση στη λεπτομέρεια
 • Παρακολούθηση και συντονισμός της κατασκευαστικής διαδικασίας σε όλα τα στάδια, από την έναρξη έως την ολοκλήρωση του έργου, διατηρώντας άμεση επικοινωνία με τους stakeholders
 • Συλλογή και αξιολόγιση προσφορών 
 • Κοστολόγηση έργου
 • Δυνατότητα μετακίνησης σε εργοτάξια εντός και εκτός Αττικής

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Πολιτικού Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού 
 • Ελάχιστη προϋπηρεσία 5 ετών σε αντίσοιχη θέση
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 •  Άριστη γνώση ΜS Office

Παροχές:

 • Άμεση πρόσληψη
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Μηχανικός Εργοταξίου
Αθήνα
πριν 4 μήνες
Με μεγάλη εμπειρία
Πλήρης απασχόληση