Για εργοδότες
Κωδ:RETENTION NOVA
Call Center Retention Agents NOVA / ΑΘΗΝΑ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Are you communicative? Are you ambitious and outgoing? Do you want to work in a fun, high-energy environment?

We have the perfect job for you.

The job:

BFS Group in cooperation with NOVA , one of the largest call centers based in Agios Dimitrios in Athens, offers full-time or part - time employment, exclusively for the management of existing customer base (cross sell - retention).

We offer:

High fixed salary depending on skills and experience
Full remote-work ability
Competitive bonus scheme
Participation in our ‘’rising star’’ recognition program
Extra Health benefits and Free Health PlanInternal mobility and promotion
Easy access (Right next to Ag. Dimitrios metro station)
Develop and foster your sales and soft skills with our paid, best-in-class training and ongoing development initiatives.

We need:

If you have previous experience in retention, customer service, inbound & outbound call center positions, you will be a perfect addition in our team.

Apply and join our team!!!

 

The company:

BFS Groupwas founded in 1994 after absorbingCentronetCompany. Its main activity is to provide top-notch, quality Call Center services. We offer our customers a wide range of telecommunication services which mainly aim at selling products and services.

By investing in human resources, infrastructure and technological equipment, we’ve not only made it possible to manage thousands of phone calls on a daily basis, but also to increase our staff experience and clientele, which includes a number of high-profile companies from around the world.

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Call Center Retention Agents NOVA / ΑΘΗΝΑ
Άγιος Δημήτριος
ένας μήνας πριν
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση/Μερική απασχόληση