Για εργοδότες
Το kariera.gr είναι πλέον μέλος τουkariera.groupομίλου εταιρειών μάθε περισσότερα
ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Περιγραφή καθηκόντων:

 • Καθημερινή επικοινωνία με τους πελάτες για την επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν, με στόχο την αύξηση του επιπέδου ικανοποίησης.
 • Υποβολή τακτικών αναφορών ενεργειών και αποτελεσμάτων προς τον Προϊστάμενο του Τμήματος.
 • Συνεχή επικοινωνία με τα τμήματα της Εταιρείας (π.χ. Αποθήκες, Διανομή) για την ορθότερη, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξεύρεση λύσης σε αιτήματα των πελατών.

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής
 • Επιθυμητή 3ετή τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση στον κλάδο των logistics ή σε εμπορική εταιρεία.
 • Άριστη γνώση Η/Υ (Ms Office)
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτά- προφορικά)
 • Επιθυμητή γνώση του SAP
 • Άριστες ικανότητες διαπραγμάτευσης, αποτελεσματικότητας και επικοινωνίας.
 • Πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας και ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης
 • Ικανότητα λήψης αποφάσεων και ευχέρεια επίλυσης προβλημάτων

Η Εταιρεία προσφέρει :

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης
 • Πρόγραμμα ιδιωτικής ιατροφαρμακευτικής κάλυψης
 • Προοπτικές εξέλιξης σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία με ηγετική θέση στην ελληνική αγορά
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
Αχαρνές
πριν 17 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση