Για εργοδότες
Real Time Monitoring Analyst
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Παροχή εποπτείας σε πραγματικό χρόνο μέσω των διαθέσιμων εργαλείων (NICE IEX -CCPULSE κ.λπ.) και τεχνικών διαχείρισης του εργατικού δυναμικού για την πραγματοποίηση ρυθμίσεων εντός της ημέρας σε μια προσπάθεια μεγιστοποίησης της αποδοτικότητας των πόρων και της επίτευξης των στόχων επιπέδου εξυπηρέτησης / επιχειρηματικών στόχων.

Βασικές αρμοδιότητες και ευθύνη λήψης αποφάσεων:

 • Παρακολούθηση των επιδόσεων του κέντρου επαφών σε πραγματικό χρόνο και της τήρησης του χρονοδιαγράμματος.
 • Παρακολούθηση των συνθηκών και των τρόπων εργασίας των agents σε πραγματικό χρόνο, παρέχοντας ανατροφοδότηση στην διοίκηση, όπου χρειάζεται, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της απόδοσης.
 • Eνιαίο σημείο επαφής μεταξύ Operations & WFM για τον εντοπισμό και την κοινοποίηση τυχόν απροσδόκητων αλλαγών.

Βασικές ικανότητες, γνώσεις και εμπειρία:

 • Ενεργοποίηση και έμπνευση
 • Προσανατολισμός στον πελάτη
 • Ισχυρές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Θετικός και υπομονετικός
 • Αναλυτικές ικανότητες
 • Ενεργεί προληπτικά

Πρέπει να διαθέτει τεχνικά/επαγγελματικά προσόντα:

 • Ελάχιστη εμπειρία 1 έτους σε inbound / outbound τηλεφωνικό κέντρο
 • Γνώση των δεικτών απόδοσης του τηλεφωνικού κέντρου
 • Πλήρης κατανόηση των συνολικών επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνομιλίας, κοινότητας και μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Πρέπει να έχει καλή γνώση του Excel και άλλων προγραμμάτων που βασίζονται στα Windows (Word, PowerPoint κ.λπ.) και να έχει την ικανότητα οργάνωσης/ανάλυσης δεδομένων με δομημένο τρόπο

Με την υποβολή της αίτησής σας, θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την αξιολόγηση της αίτησης και την επικοινωνία μαζί σας. Περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα βρείτε στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Υποψηφίων Εργαζομένων:

https://opportunities.vodafone.com/content/Privacy-Page---Greece-360-Connect-SA/?locale=en_GB&previewLink=true&referrerSave=false

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Real Time Monitoring Analyst
Νέο Ψυχικό
πριν 2 μήνες
Entry / Αρχάριος
Πλήρης απασχόληση