Για εργοδότες
Telesales Supervisor
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
Company logo - click to visit company page
Εξυπηρέτηση πελατών / Τηλεφωνικό κέντρο

Telesales Supervisor

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Aθήνα

Oneway αναζητά Telesales supervisor στο τμήμα προωθητικών ενεργειών για λογαριασμό της Ζενίθ του μεγαλύτερου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου

 

Παροχές

 • Yψηλό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
 • Bonus επίτευξης
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Ευχάριστο & δυναμικό περιβάλλον εργασίας 
 • Επαγγελματική Εξέλιξη

 

Αρμοδιότητες Ρόλου

 • Κινητοποιεί και αναπτύσσει τους υφισταμένους του με στόχο την βελτίωση των αποτελεσμάτων του έργου.
 • Αξιολογεί ποιοτικά και ποσοτικά τους συνεργάτες της παραγωγής και τα αποτυπώνει σε αναφορές προς τη διοίκηση
 • Επεξεργασία και ανάλυση αναφορών βάσει παραγωγικότητας και αποδοτικότητας
 • Παρακολουθεί στενά βασικούς δείκτες ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας διασφαλίζοντας στον βαθμό επιρροής του την απαιτούμενη παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα του έργου ευθύνης του.
 • Εποπτεύει τα εργασιακά καθήκοντα των Team Leaders του τμήματός του.
 • Εντοπίζει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του τμήματος εργασίας του.
 • Φέρει τη συνολική ευθύνη της ορθής διεκπεραίωσης του εργασιακού αντικειμένου και επικοινωνεί με τους πελάτες για τη ρύθμιση των καθημερινών ζητημάτων που προκύπτουν
 • Διαχειρίζεται και καθοδηγεί το ανθρώπινο δυναμικό της ομάδας ευθύνης του μέσω ατομικών και ομαδικών συναντήσεων
 • Συμβάλει με την ενεργή συμμετοχή του στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, ομαδικότητας και συνεργασίας
 • Ερμηνεύει και αναλύει τα δεδομένα απόδοσης της ομάδας του με στόχο την επίτευξη των ομαδικών και εταιρικών στόχων και στέλνει αναφορά στον προϊστάμενό του

 

 Προφίλ Υποψηφίου

 • Απόφοιτος Β’ βάθμιας εκπαίδευσης
 • Επιθυμητό πτυχίο Γ’ βάθμιας εκπαίδευσης
 • Τουλάχιστον 2 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε οργανωμένο τηλεφωνικό κέντρο
 • Eμπειρία σε Outbound & πωλησιακό τηλεφωνικό κέντρο
 • Εξοικείωση με υπολογιστές & συστήματα CRM
 • Επιθυμητές βασικές δεξιότητες reporting
 • Αποδεδειγμένη ικανότητα να εκπαιδεύει, παρακινεί και να ανατροφοδοτεί τα μέλη της ομάδας του.
 • Διαχείριση Αλλαγών
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Πελατοκεντρική αντίληψη
 • Ανεπτυγμένες ικανότητες διαπραγμάτευσης
 • Ομαδικό πνεύμα και επικοινωνιακές ικανότητες
 • Δεξιότητες προγραμματισμού & οργάνωσης
 • Δεξιότητα διαχείρισης κρίσεων

 

 

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Telesales Supervisor
Ταύρος
πριν 3 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση